Kdo smo?


Organizacija za trajnostni razvoj KÖVET usklajuje triletni projekt, ki se osredotoča na zelene pisarne in izračun ekološkega odtisa pisarn. Projekt se je začel 1. januarja 2011, v njem pa sodeluje sedem organizacij iz šestih držav.

Zaradi bremena, ki ga pisarne pomenijo za okolje, EU zahteva, da podjetja in neprofitne organizacije prevzamejo aktivno vlogo pri preprečevanju in reševanju okoljskih problemov. Pisarne po vsem svetu porabijo 40 vseh surovin. Podjetja pogosto uveljavljajo trajnostne politike, toda nimajo znanja in sredstev, da bi vodilne uslužbence naučila, kako ustvariti in voditi zeleno pisarno. Zelena pisarna je prostor, ki je prijazen okolju in zaposlenemu. Trenutno v EU za vodje pisarn ni na voljo primernih usposabljanj na področju,še več, EU nima niti vzpostavljenih standardov za izračun ekološkega odtisa pisarn.
 
Projekt sofinancira Evropska komisija. Spletna stran in publikacije izražajo izključno stališča avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij, vsebovanih na spletni strani in/ali publikacijah.


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK