Projekt


KÖVET - Association for Sustainable Development je koordinator triletnega projekta, ki se osredotoča na standarde za zelene pisarne, kalkulator ekološkega odtisa pisarne in vzpostavitev evropske mreže zelenih pisarn. Projekt se je začel 1. januarja 2011. V njem sodeluje sedem organizacij iz šestih držav.

Glavni rezultati projekta:
Paket za usposabljanje vodij zelenih pisarn.
Orodja za usposabljanje v podjetjih.
Kalkulator ekološkega odtisa pisarne.
Standardi za Evropsko zeleno pisarno.
Tekmovanje za Evropsko zeleno pisarno.
V procesu usposabljanja, katerega potekbo razvit v okviru projekta, bodo podjetja usposobljena in motivirana za vodenje zelene pisarne. S tem bo projekt prispeval k večji okoljski ozaveščenosti podjetij. Podjetja in organizacije bodo lahko usposobili tudi lastne svetovalce za zeleno pisarno, s čimer bodo postali bolj trajnostni.
Glavni cilj projekta je oblikovanje standardiziranih smernic za zeleno pisarno in kalkulator za izračun ekološkega odtisa pisarne. Projekt bo prispeval k preoblikovanju pisarn v okolju in človeku prijazne ter k dvigu ravni znanja in veščin zaposlenih. Obstaja potreba po kompleksnem in inovativnem usposabljanju vodij pisarn. Gre za usposabljanje, ki poleg informiranja tudi motivira zaposlene za akcijo. Zato so potrebne nove, sveže, učinkovitejše metode usposabljanja, npr. učenje, temelječe na izkušnjah, za kar izvajalci usposabljanja potrebujejo tudi nove veščine.
Projekt bo izveden s podporo programa vseživljenjskega učenja EU.
Projektni partnerji:
KÖVET Association of Sustainable Economies, Madžarska (koordinator)
Groupe One, Belgija
Stocholm Environmental Institute Tallinn, Estonija
TIME Foundation, Bolgarija
Eco-Trend Association, Romunija
Umanotera, Slovenija
21 Solutions, Belgija


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK