Novice


Podeljene nagrade Evropske zelene pisarne
november 2013

V okviru projekta Evropska zelena pisarna je bilo od jeseni 2012 do pomladi 2013 usposobljenih več kot 70 vodij pisarn v 6 evropskih državah.
Spomladi 2013 so sodelujoča podjetja lahko vložila prijavo za sodelovanje v prvem tekmovanju za podelitev nagrad Evropske zelene pisarne za odlično delo vodij pisarn in njihovih sodelavcev, ki so se izkazali pri spoštovanju in varovanju okolja.

Vloge 22 kandidatov je ocenila mednarodna žirija v sestavi M. Helka Julkunen (WWF Finska), Claudia Koll (nemško zvezno ministrstvo za okolje), Maria Passalaqua (EMAS Club Barcelona) in Tomas Ekström (Kinnarps AB in FSC Švedska).

Nagrajenci Evropske zelene pisarne so nagrado prejeli na svečanosti v Bruslju 22. novembra 2013, o kateri podrobneje poročamo spodaj. Med dobitniki priznanj Evropska zelena pisarna je tudi Aerodrom Ljubljana, d.d., ki je bil nagrajen za najboljši sistem za menedžment zelene pisarne. Čestitamo!

Med dobitniki priznanj Evropska zelena pisarna tudi Aerodrom Ljubljana
november 2013

V Bruslju je bila 22. novembra 2013 slovesna podelitev priznanj za evropske zelene pisarne. Za priznanja se je potegovalo 22 nominirancev iz 6 evropskih držav, med katerimi so podjetja (od malih do velikih), nevladne organizacije in institucije javnega sektorja. Podelitev nagrad je  potekala skupaj s konferenco z naslovom »Okoljske inovacije za pisarne«, s katero se zaključuje triletni projekt Mreža za standardizacijo zelene pisarne v EU, v kateri je iz Slovenije sodelovala Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Med dobitniki priznanj Evropske zelene pisarne je tudi Aerodrom Ljubljana, d.d., ki je bil nagrajen za najboljši sistem za menedžment zelene pisarne.  

Evropska priznanja za zeleno pisarno so rezultat natečaja med organizacijami iz 6 držav EU, sodelujočih v projektu,  ki je vseboval usposabljanje in mentorstvo menedžerjev zelenih pisarn. Vloge 22 kandidatov je ocenila mednarodna žirija v sestavi M. Helka Julkunen (WWF Finska), Claudia Koll (nemško zvezno ministrstvo za okolje), Maria Passalaqua (EMAS Club Barcelona) in Tomas Ekström (Kinnarps AB in FSC Švedska).

Ostali dobitniki priznanj so:

VELIKA PODJETJA
SAP (Madžarska)-nekaj dobrih primerov: območje za parkiranje koles, zelena sejna soba, zelena javna naročila, sodelovanje zaposlenih
Unilever (Madžarska) –znatno zmanjšanje CO2, okoljska prenova kuhinje, brezplačna telovadnico za vse zaposlene, celotno osebje čisti pisarniško okolico

SREDNJE VELIKA PODJETJA
Tetra PAK (Madžarska) –100% recikliranje starega papirja, uporaba certificiranih okolju manj škodljivih materialov,  pobuda ena oseba – en cvet, lična komunikacijskagradiva in nasveti

MAJHNAPODJETJA
Tchibo(Madžarska) –preproste, a učinkovite pobude, na primer "Dan brez tiskanja", 10 zelenih pisarniških pravil za vse zaposlene, posebna podstran na njihovi spletni strani za gradivo v zvezi z Zeleno pisarno, akcija "Ostanite fit!"

MIKROPODJETJA
Ruse trgovinska in industrijska zbornica(Bolgarija) – tedenska srečanja za okoljsko komuniciranje, pravila zelenega javnega naročanja, vsa strupena čistila nadomestili z okolju manj škodljivimi, papirnate brisače zamenjali s tekstilnimi

JAVNA UPRAVA   
Občina Újbuda (Madžarska) –zelena knjižnica, sončni kolektorji, javni vrtovi, ekoekskurzije, škatla za ekoideje v pisarni itd.

Posebna priznanja so (poleg Aerodromu Ljubljana) podelili tudi za:
•    najboljšo komunikacijo: Mundo B - Brussels Sustainable HouseinMundo-Namur - Green Property (Belgija) ter
•    najboljša zelena javna naročila: Oxfam International EU Advocacy Office (Belgija)

EGO po (projektu) EGO: predstavitev evropske zelene pisarne novi skupini slovenskih podjetij
november 2013

Projekt EGO se z letošnjo jesenjo preveša v zaključno fazo. V teh dneh z nestrpnostjo pričakujemo izide evropskega tekmovanja zelenih pisarn, na katerem se merijo podjetja, ki so bila vključena v mentorski proces uvajanja zelene pisarne v letih 2012 in 2013. Samo tekmovanje ni najpomembnejše. Pomembno je, da se še enkrat spomnimo, kako prizadevna so bila podjetja in kaj vse so uspeli narediti na področju uvajanja zelene pisarne v osmih mesecih sodelovanja v projektu EGO.

Te uspešne zgodbe nas motivirajo, da tudi v kriznih časih, ki zelenim zgodbam niso najbolj naklonjeni, ponovno vabimo slovenska podjetja v mentorski proces uvajanja zelene pisarne, ki na koncu podjetje lahko pripelje do EGO certifikata. Planet GV in Umanotera sta 25. oktobra sedmim slovenskim podjetjem in organizacijam predstavila projekt EGO ter orodja – priročnik, kontrolni seznam, virtualno pisarno in kalkulator ekološkega odtisa – ki so jim na voljo pri ozelenjevanju njihovih pisarn. Podjetja smo povabili, da v letu 2014 s pomočjo strokovnih orodij, mentorjev in izobraževalnih dogodkov usposobijo ekomenedžerje in se potegujejo za pridobitev certifikata EGO – Evropska zelena pisarna.  Več.

Predstavitev projekta in certifikata Evropska zelena pisarna (pdf).

Podelitev EGO certifikatov in priznanj
maj 2013

Umanotera je zaključila proces mentorstva v osmih partnerskih organizacijah  Sloveniji (Aerodrom Ljubljana d.d., Nova Ljubljanska banka  d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Medium, d.o.o., Kemijski inštitut , BRITISH COUNCIL SLOVENIA, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske).

Vodje zelenih pisarn in njihovi sodelavci so v preteklih osmih mesecih vložili veliko dela, kreativnosti, vztrajnosti in tudi duhovitosti. Strokovna srečanja v okviru mentorstva so bila vir navdiha in prijetne priložnosti za mreženje. Spotoma so na interaktiven in zelo »evropski« način nastajala EGO orodja, s čimer je bila v okviru projekta za  organizacije in podjetja, ki bodo vključena v proces ozelenjevanja, zasnovana dragocena zapuščina.

Umanotera je 21. maja 2013 v Ljubljani priredila zaključni dogodek procesa mentorstva. Na njem so organizacije, ki so v procesu mentorstva uspele zadostiti osnovni stopnji  dobre okoljske prakse v pisarniški dejavnosti po merilih EGO,  prejela certifikate Evropske zelene pisarne. Vodje zelenih pisarn partnerskih organizacija pa so bili za svoje delo nagrajeni s priznanjem za uspešno zaključeno usposabljanje.  

Na dogodku sta direktorica Umantere Vida Ogorelc in direktorica Planet GV Danijela Brečko podpisali tudi pismo o nameri za partnersko sodelovanje v prihodnje glede Evropske zelene pisarne. Druženje  na dogodku je bilo prijetno, vsi skupaj smo praznovali svoje uspehe in se razšli z novimi idejami in načrti glede nadaljnjih korakov pri ozelenjevanju pisarn.

Fotografija: Predstavnica podjetja Aerodrom, d.d. Monika Jelačič in vodja Zelene pisarne Primož Primožič s predsednico uprave Umanotere Violeto Bulc in direktorico Umanotere Vido Ogorelec.

 

EGO delavnice - ključna znanja za koordinatorje zelenih pisarn
april 2013

V začetku aprila smo zaključili niz delavnic za koordinatorje zelenih pisarn v podjetjih in organizacijah, ki sodelujemo v projektu EGO – Evropska zelena pisarna.

Uvodna delavnica je bila namenjena izmenjavi dobrih praks, ki v naših okoljih že živijo. Postregla je z vrsto idej, ki so nas v tednih, ki so sledili, navdihovale pri pripravi akcijskih načrtov uvajanja oziroma nadgrajevanja zelenih pisarn. Piko na i je pristavil dr. Aljaž Plevnik z Urbanističnega inštituta s predstavitvijo zanimivih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, ki v večini organizacij predstavljajo najpomembnejšo priložnost za zmanjšanje okoljskega odtisa.    
 

Na drugi delavnici smo dejavno razmišljali o notranjem in zunanjem komuniciranju, ki je najpomembnejši horizontalni podporni ukrep pri uvajanju zelene pisarne. Igor Medjugorac iz podjetja Rdeči oblak nas vodil sistematično in predstavil številne kreativne ideje, kako za zeleno pisarno navdušiti sodelavce, vodstvo organizacije in kako sporočati svoje uspehe izven organizacije.
 

Na zadnji delavnici »Zelena nabava« so se EGO koordinatorjem partnerskih organizacij pridružili njihovi sodelavci s področja nabave. Mag. Alenka Burja je podala praktične napotke za ozelenitev procesa naročanja, s katerim organizacije ne vplivajo samo na svoj okoljski odtis, pač pa tudi na druge organizacije v dobavni verigi.    
 

Trenutno so EGO partnerske organizacije v najbolj pomembni fazi procesa mentorstva – v dopolnitvi in udejenjanju akcijskih načrtov ozelenjevanja njihovih organizacij. Mentorstvo sedaj poteka individualno z že dobro usposobljenimi EGO koordinatorji partnerskihorganizacij.

Še nekaj tednov nam je ostalo pred prijavo na evropsko tekmovanje za EGO nagrado, veselimo pa se tudi že zaključnega dogodka projekta EGO s podelitvijo  nacionalnih certifikatov, ki bo 21. maja v Kavarni Slamič v Ljubljani.

 

Delavnice v procesu mentorstva EGO koordinatorjev partnerskih organizacij v projektu EGO

februar 2013

Ogrevalna faza našega sodelovanja mentorjev in EGO koordinatorjev iz partnerskih organizacij v projektu Evropska zelena pisarna je za nami. Pripravljamo se na načrtovanje ciljev in ukrepov za ozelenitev naše pisarniške dejavnosti, pri čemer se bomo osredotočali na področja z največjim okoljskim vplivom: mobilnost, energetiko in nabavo, pa tudi na nič manj pomembna mehka področja, kot so komuniciranje in motiviranje ter menedžment zelene pisarne.

 
Za nami sta tudi že dve delavnici, na prvi smo izmenjali dobre prakse med organizacijami, na drugi - delavnici o komuniciranju Zelene pisarne pa nas je Igor Medjugorac iz podjetja Rdeči oblak navdušil z mnogo kreativnimi idejami, kako za Zeleno pisarno navdušiti sodelavce in vodstvo organizacije ter kako sporočati svoje uspehe zunaj organizacije.
 
Zdaj čaka organizacije najpomembnejša faza v procesu mentorstva, to je oblikovanje akcijskih načrtov. Naslednje srečanje - »Zelena nabava«, ki bo organizacijam pomagalo pri uresničevanju ciljev, bo predvidoma 4. aprila 2013 v prostorih Okoljskega centra v Ljubljani.
 
 

Usposabljanja za zeleno pisarno v šestih državah

oktober 2012

Če v svoji organizaciji želite začeti s programom zelene pisarne, je priporočljivo, da se udeležite naše dvodnevne interaktivne delavnice. Naučili se boste, kako začeti z izvajanjem programa zelene pisarne in kako vključiti svoje sodelavce v izboljšanje okoljske uspešnosti svoje organizacije. 

Delavnici sledi 6-mesečno mentorstvo, v katerem vam naši mentorji svetujejo pri procesu vzpostavitve zelene pisarne. Mentorji bodo vaše vodje zelene pisarne usposobili tudi za uporabo orodij EGO (priročnik, kontrolni seznam, kalkulator ekološkega odtisa, virtualna pisarna).
 

Uporabite EGO orodja za ozelenjevanje pisarn

september 2012

Po dveh uspešnih srečanjih partnerskih organizacij (februarja 2012 v Budimpešti in junija 2012 v Ljubljani) smo dosegli fazo v projektu, ko bomo dokončali inovativna in dinamična orodja za vzpostavitev učinkovitih zelenih pisarn. Orodja bodo kmalu na voljo v sedmih različnih jezikih, tudi v slovenskem.

Priročnik Evropske zelene pisarne prinaša vse, kar morate vedeti, da v vaši pisarni izvajate okoljske nasvete. Priročnik vsebuje o za pisarne pomembnih okoljskih vidikih, kot sta energetika in gradnja, ustvarjanje in razvrščanje odpadkov, poraba vode, pisarniško pohištvo in potrošni material, organizacija konferenc in dogodkov, poraba papirja, kakovost zraka, varnost, zdravje in socialna vprašanja ter čiščenje in gostinske storitve.
Naša virtualna pisarna vas bo vodila v različnih pisarniških oddelkih. Za vsak oddelek boste našli koristne nasvete in ideje za izboljšanje okoljske uspešnosti svoje pisarne.
Izračunajte ekološki odtis svoje pisarniške dejavnosti in ugotovite, kako veliko zemljišče je potrebno, da podpira življenjski slog vaše pisarne. Izpolnite kviz, ugotovite svoj ekološki odtis in odkrijte področja, kjer porabite največ virov.
Kontrolni seznam Zelene pisarne je orodje za samoevalvacijo, ki vam pomaga oceniti dejansko uspešnost vaše pisarne, in daje jasne smernice za izboljšanje.
Če v svoji organizaciji želite začeti s programom zelene pisarne, je priporočljivo, da se udeležite naše dvodnevne interaktivne delavnice. Naučili se boste, kako začeti z izvajanjem programa zelene pisarne in kako vključiti svoje sodelavce v izboljšanje okoljske uspešnosti svoje organizacije. 
 

Testna EGO usposabljanja za vodje zelenih pisarn v Sloveniji in na Madžarskem

junij 2012

 V Sloveniji je prvo testno usposabljanje za vodje zelenih pisarn potekalo 24. in 25. maja 2012. V Okoljskem centru v Ljubljani so se zbrali predstavniki podjetij, veleposlaništev in nevladnih organizacij. Na interaktivni delavnici so spoznali mednarodne in nacionalne okoljske izzive, vpliv pisarn na okolje, prednosti delovanja v zeleni pisarni in proces nenehnih izboljšav. Udeleženci so s povratnimi informacijami pomagali Umanoteri k izboljšanju kakovosti delavnice.

V začetku junija 2012 je v Ljubljani potekalo tudi srečanje projektnih partnerjev. Cilji tridnevnega srečanja so bili: pregled opravljenih projektnih aktivnosti, ter načrtovanje in vodenje projekta.
Na Madžarskem je testno usposabljanje potekalo sredi aprila 2012. Na zelo uspešnem usposabljanju, ki so se ga udeležili predstavniki 12 podjetij, so se udeleženci naučili, kako razumeti zeleno pisarno kot sistem. Na primerih iz prakse so spoznali, kako znižati okoljski vpliv svoje pisarne, naučili so se, kako meriti svoj vpliv s pomočjo EGO spletnih orodij, ki so jih tudi prvi testirali. Njihova povratna informacija glede usposabljanja in spletnih orodij bo v pomoč v nadaljnjih fazah projekta.

 

Delavnica za izobraževanje mentorjev v Budimpešti

marec 2012

 Februarja 2012 je v Budimpešti znova potekalo dvodnevno srečanje partnerskih organizacij. Namen srečanja je bil usposobiti mentorje za izvajanje nacionalnih usposabljanj za vodje zelenih pisarn. Mentorji so spoznali najnovejše izobraževalne tehnike in metode za bolj učinkovito izvajanje usposabljanja.

 

Projektu EGO se je pridružila organizaija 21 Solutions

marec 2012

Organizacija Eco-Conseil Entreprise je zaradi finančne krize konec leta 2011 prenehala z delovanjem, nadomestila jo je 21 Solutions.  Podpira projekte, katerih cilj je doseči bolj socialno vključujoč pristop k trajnostnemu razvoju ter pomaga javnemu in zasebnemu sektorju v tem procesu, kar zajema področja trajnostnega razvoja, lokalne Agende 21, EMAS/ISO14001, zelene gradnje, trajnostne arhitekturo in biotske raznovrstnosti . 21 Solutions se zavzema za praktični pristop z močnim poudarkom na komunikaciji in usposabljanju ter zagotavlja dolgoročen vpliv svojega dela.

Vloga 21 Solutions v projektu bo prispevati k razvoju osnovnega orodja za usposabljanje za zelene pisarne in ostalih materialov.
Zagotovili bodo lokalna usposabljanja in mentorstva za ciljne skupine v bruseljski in valonski regiji prek omrežij:
a) valonske zveze lokalnih organov (UVCW): velik del 262 valonskih lokalnih skupnosti skuša izvajati sistem ravnanja z okoljem. lokalne oblasti poskušajo izvajati okoljsko strategijo upravljanja. Usposabljanja zelene pisarne jih lahko pri tem podprejo;
b) belgijskega združenja Eko svetovalcev (ABECE): mreža 300 okoljskih strokovnjakov, ki delujejo v obeh regijah; 
c) ministrstva za okolje: oddelek za regionalni okoljski znak Eco-Dynamiques potrebuje orodja za usposabljanje in gradiva za podporo kandidatom iz storitvenega sektorja (pisarne) za izvajanje zahtev Eco-Dynamiques. Usposabljanja zelene pisarne bodo podprla prihodnje kandidate za pridobitev tega znaka. 

 

Drugo srečanje projektnih partnerjev

september 2011 

Drugo projektno srečanje je potekalo v romunskem mestu Targu Mures  v začetku septembra 2011. Partnerji projekta so med drugim sprejeli novo kratico projekta EGO (European Green Office) in potrdili logotip projekta.

Kratica EGO poudarja pomen vsakega posameznika in njegove zmožnosti, da prispeva k preobrazbi pisarne v človeku in okolju bolj prijazno. Logotip projekta – svinčnik v obliki drevesa – simbolizira tesno povezanost pisarne in naravnih virov.

 

Dan zelene pisarne v Budimpešti

julij 2011

23. junija 2011 je KÖVET v Budimpešti kot vsako leto pripravil podelitev nagrade za zeleno pisarno, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov na Madžarskem. Ta dan ne gre le za podelitev nagrad pač pa za razstavo oz. sejem, na katerem dobavitelji predstavijo svoje okolju prijazne pisarniške izdelke javnosti in vodjem pisarn.

Udeleženci so spoznali nove pobude na področju zelenih pisarn, med drugim tudi projekt EGO. Na slovesni podelitvi nagrad je sodelovalo 22 podjetij in organizacij, na sejmu 25 razstavljalcev, prireditev je obiskalo 300 ljudi.

 

Začetek projekta EGO

januar 2011

Projekt Mreža za standardizacijo zelene pisarne v EU (Network for Green Office Standardisation in the EU – NeGOSE), ki jo sofinancira EU prek pograma Leonardo da Vinci, se je začel 1. januarja 2011. Glavni cilji projekta so razviti standardiziran priričnik za zeleno pisarno, kalkulator ekološkega odtisa in usposabljanja za zeleno pisarno.Ta orodja bodo v pomoč projektnim partnerjem in deležnikom pri prehodu delovnih prostorov v ljudem in okolju prijazne pisarne. Standard bodo testirani v tekmovanju za nagrado Evropske zelene pisarne, v katerem bo sodelovalo vseh 6 držav (Belgija, Bolgarija, Estonija, Romunija, Slovenija in Madžarska). Aktivnosti 7 projektnih partnerjev (Groupe One, Stockholm Environmental Institute Tallinn centre, TIME Foundation, Eco-Counselling Enterprise, Eco-Trend Egyesület) usklajuje madžarski KÖVET . Prvo partnersko srečanje je potekalo v Budimpešti januarja 2011.

 


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK