Znaki in certifikati


Znak: Enterprise Ecodynamique (Belgija)

Izvajalec: IBGE (uprava mesta Bruselj za okolje in energijo)
Oznaka za ekodinamična podjetja, ki jo je IBGE ustvaril leta 1999, potrjuje podjetjem v Bruslju delovanje na podlagi dobrih okoljskih praks. Glavni poudarek je na ravnanju z odpadki, porabi energije in učinkoviti rabi virov.
Ta oznaka naj bi poudarila povezavo med okoljem in gospodarstvom in spodbudila prostovoljno zavezo podjetij k izboljševanju okoljske učinkovitosti ter postopnemu premiku k trajnostnemu razvoju.
Ker oznaka poudarja postopne spremembe, jo podeljujejo na treh ravneh, od ene do treh zvezdic.
Oznako je prejelo že več kot 190 podjetij, med njimi številne pisarne.
 

Znak: WWF Green Office Label (Finska)

Izvajalec: WWF
Znak Zelena pisarna, ki jo je WWF oblikoval  leta 1997, je enostaven sistem ravnanja z okoljem. Cilj je zmanjšati izpuste ogljikovega dioksida in okoljski vpliv pisarn. Znak je primeren za pisarne (velike ali majhne) v zasebnih podjetjih, javnem sektorju ali v drugih organizacijah.
Na Finskem lahko znak Zelena pisarna uporablja 160 organizacij (podatek je iz februarja 2011). Mrežo zelenih pisarn so nedavno razširili na Vietnam, Indonezijo in Pakistan.
 

Znak: City of Portland Sustainability @ work programme

Izvajalec: mesto Portland (ZDA)
Pred nekaj leti je mesto Portland začelo s projektom Sustainability @ work, ki ponuja brezplačno svetovanje in certificiranje. Možne so tri stopnje označevanja, ki potrjujejo pozitiven vpliv podjetja na okolje in družbo. Označevanje omogoča podjetjem deliti svoje dosežke z zaposlenimi in uporabniki, ter unovčiti svoj uspeh. Znotraj projekta je bilo izdanih nekaj uporabnih vodičev, kot sta »Green Team at Work« in »Green Office Checklist«.

Znak: Green Office Challenge (ZDA)

Izvajalec: Chicago Climate Action Plan
Mesto Chicago želi, da bi lastniki podjetij in menedžerji v mestnem poslovnem središču prevzeli vodilno vlogo pri spodbujanju okoljske učinkovitosti. Del strategije je tudi projekt »Green Office Challenge«, ki naj bi pomagal zmanjšati količino onesnaževalcev, ki prispevajo h globalnemu segrevanju. Projekt je tekmovanje za lastnike poslovnih prostorov in najemnike pisarn, ki udeležence nagrajuje za prizadevanja na okoljskem področju. Nagrada pomeni tudi župansko in medijsko priznanje. Tekmovanje udeležencem pomaga na poti k trajnostnemu delovanju in posredno tudi pri pridobivanju certifikata za zeleno gradnjo, ki ga podeljujeta sistema ocenjevanja ENERGY STAR in LEED.

 

Znak : San Francisco Green Business Program (ZDA)

Program »San Francisco Green Business« je brezplačen, podjetjem pa podeljuje znak na podlagi skladnosti s standardi programa in vsem ostalimi uporabnimi okoljskimi standardi. Standarde programa so razvili na podlagi izkušenj industrijskih strokovnjakov, podjetij, strokovnjakov za preprečevanje onesnaževanja, mestnih inšpektorjev in trgovskih združenj. Standardi temeljijo na osnovI, ki jo je postavila »Association of Bay Area Governments«, na področju San Francisca pa so podrobneje prilagojena lokalnim posebnostim in okoljskim storitvam, ki so v mestu dosegljiva podjetjem. Program »SF Green Business« išče tudi povratne informacije o standardih na javnih delavnicah, ki jih prirejajo v vseh poslovnih sektorjih. Progam je namenjen pisarnam in drugim sektorjem, npr. gostinskim storitvam,  trgovini, hotelirstvu, čistilnicam,…

 

Certifikat: BREEAM (po vsem svetu)

Izvajalec: Building Research Establishment, Velika Britanija
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je certifikat za gradbeno infrastrukturo, vzpostavljen leta 1990. BREEAM je orodje za prostovoljno izmero trajnosti novih nestanovanjskih stavb v Veliki Britaniji. Standarde vseskozi obnavljajo v skladu z gradbenimi zakoni v Veliki Britaniji, obsežno prenovo je certifikat doživel leta 2008, odkar se tudi imenuje BREEAM 2008. Od tega leta certifikat omogoča lastnikom, uporabnikom in načrtovalcem stavb, da ocenjujejo in izboljšujejo okoljsko učinkovitost stavbe skozi vso njeno življenjsko dobo. Certifikat je z leti rastel po vsebini, iz Velike Britanije pa se je razširil po vsem svetu. Od leta 1990 je certifikat prejelo 200.000 stavb, ocenili so jih že milijon.

 

Certifikat: Minergie-Eco - Switzerland

Izvajalec: MINERGIE
Minergie je švicarska zaščitna znamka za stavbe z nizko porabo energije. Minergie Eco je standard z dodatnimi zahtevami glede ekologije in porabe energije. Standard je primeren za širok spekter stavb (apartmajske hiše, upravne zgradbe, šole, poslovne zgradbe, gostinske obrate, konferenčne centre, bolnišnice, industrijske zgradbe, skladišča, športne objekte in pokrite bazene). Standard Minergie se razlikuje glede na to, ali gre za obnovo, ali pa za novogradnjo.

 

Certifikat: NF Bâtiment tertiaires HQE - France

Izvajalec: Certivea
Certifikat »NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE »podeljuje organizacija Certivéa, ki jo je leta 2006 ustanovil »French Building Research Center« (CSTB). Certifikat podeljujejo stavbam, zgrajenim na podlagi dobrih praks na področju okoljske učinkovitosti. Certifikat je primeren za večino poslovnih stavb, podeljujejo pa ga na podlagi serije ocenjevanj.

 

Certifikat: LEED (ZDA)

Izvajalec: U.S. Green Building Council (USGBC)
LEED je mednarodni certifikat za zeleno gradnjo, ki potrjuje, da je bila stavba načrtovana in zgrajena z namenom, da bi izboljšala učinkovitost na vseh ravneh, ki se nanašajo na okolje (učinkovitost rabe vode, prihranek energije, zmanjšanje izpustov CO2, izboljšanje kakovosti notranjega okolja, učinkovito ravnanje z viri,…)
Certifikat LEED, ki ga je razvil »U.S. Green Building Council«, zagotavlja lastnikom natančen okvir za prepoznavanje praktičnih in merljivih zelenih rešitev za gradnjo, načrtovanje, delovanje in vzdrževanje.
Certifikat LEED je dovolj prilagodljiv, da ga lahko uporabljamo za vse vrste stavb (tako poslovne kot stanovanjske) in v celotnem življenjskem obdobju zgradb (načrtovanje, izgradnja, delovanje, vzdrževanje,…) Certifikat »LEED for Neighbourhood Developmen«t pa razširja koristi standarda prek odtisa stavba do okolja, v stavba katerem stoji.

 

Certifikat: Bâtiment exemplaire (Belgija)

Izvajalec: IBGE (Brusseles Administration for Environment and Energy)
 Bruseljska regija podeljuje certifikat »Bâtiment exemplaires »z namenom spodbujanja gradnje in prenove visoko okoljsko učinkovitih stavb.
Cilj je dokazati, da so taki projekti v mestu mogoči. Med letoma 2007 in 2009 je v pod okriljem »Batiment exemplaire« 117 od 172 zgradb prejelo 18,5 milijona evrov subvencije. Leta 2007 Bruselj ni imel nobene pasivne zgradbe, z uveljavitvijo certifikata Batiment exemplaire jih bo do leta 2013 dobil za 80.000 m2.

Standard: ISO 14001 (po vsem svetu)

Izvajalec: Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organisation for Standardisation)
Družina certifikatov ISO 14000 pokriva različne vidike ravnanja z okoljem. ISO 14001:2004 vsebuje zahteve za ravnanje upravljanja z okoljem, ISO 14004:2004pa smernice. Glavna filozofija je, da so zahteve enake za vse organizacije, ne glede na njihovo aktivnost. To ustvarja skupni okvir za sporazumevanje o vprašanjih ravnanja z okoljem med organizacijami in njihovimi strankami, upravljavci, javnostjo in ostalimi deležniki.

Standard: EMAS (Evropa in svet)

 
Izvajalec : Evropska komisija
»Eco-Management and Audit Scheme« (EMAS) je orodje za podjetja in druge organizacije, s katerim ocenjujejo, poročajo in izboljšujejo svojo okoljsko učinkovitost. Shema je podjetjem na voljo od leta 1995 in je bila prvotno omejena na podjetja v industriji. Od leta 2001 je EMAS odprt vsem gospodarskim sektorjem, tudi javnim in zasebnim storitvam.
Shema EMAS je leta 2009 doživela že drugo prenovo. Regulativa evropskega parlamenta in sveta št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v EMAS je bila objavljena 22. decembra 2009, v veljavi pa je od 11. januarja 2011.
Leta 2012 je bilo v shemo EMAS vključenih 4.500 organizacij na približno 8.000 lokacijah, med njimi so tudi številne pisarne.

 


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK