Obstoječe pobude


Med pripravljanjem projekta so partnerji mreže EGO zbrali več kot 50 pobud, oznak, standardov in sistemov certificiranja, povezanih z ustvarjanjem bolj zelenih delovnih prostorov. Spodaj nekaj pobud, kampanj, natečajev in priporočil,  povezanih z zelenimi pisarnami.

 

Kampanja: Teden zelene pisarne (VB)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje
Izvajalec: Avery
Teden zelene pisarne je poln zabavnih in zanimivih idej, kako ustvariti bolj zeleno pisarno. Ob spremljanju vsakodnevnega dogajanja lahko te okoljske ideje vključite v svoje delovanje. Že z majhnimi spremembami lahko vplivate na izboljšanje okolja. Vsi bi morali narediti vse, kar lahko, v vsakem od 52 tednov v letu. Za svoj teden zelene pisarne lahko izberete katerikoli teden v letu in si pomagate z dnevnimi temami iz projekta.

Tekmovanje: Energetska nagrada (Evropa)

Glavna tema: energija
Izvajalec: B.&S.U.
Evropska energetska nagrada je vseevropsko tekmovanje za zmanjšanje porabe energije v pisarniških zgradbah s spremembo vedenja zaposlenih. Tekmovanje je potekalo med letoma 2004 in 2008, udeležilo pa se ga je več kot 400 podjetij.

Smernice: Spletni vodič za zelene pisarne (Nova Zelandija)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje
Izvajalec: mesto Auckland
Spletni vodič za zelene pisarne od leta 2002 predstavlja področja, na katerih lahko pisarne korak za korakom postanejo bolj zelene.

Smernice: Smernice za zeleno gradnjo (Belgija)

Glavna tema: gradnja (energija, voda, biotska raznovrstnost,...)
Izvajalec: IBGE (Bruseljska uprava za okolje in energijo)
Smernice za zeleno gradnjo so obsežen vir dobrih praks pri zeleni gradnji in obnovi zgradb v Bruslju.
Vodič ponuja praktične informacije o številnih vidikih trajnostne gradnje. Vsebuje informacije o vseh temah, ki imajo ključno vlogo pri doseganju okoljskih ciljev, kot so: energija, voda, materiali, zdravje in udobje. Vodič naj bi služil kot pomoč načrtovalcem, arhitektom in gradbenikom, saj ponuja vpogled v pristope in tehnologije, ki pomagajo k trajnostnemu razvoju znotraj gradbene panoge. Vsebuje tudi natančna osnovna pojasnila meril in tehnologije.

Smernice: Smernice za zelene pisarne (ZDA)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje,...
Izvajalec: Urad mesta Portland za trajnostni razvoj
Urad mesta Portland za trajnostni razvoj je objavil vodič, ki natančno navaja načine za zmanjšanje porabe virov in izboljšanje okoljske uspešnosti. Prvo poglavje ponuja pregled virov, ki jih uporabljajo pisarne: energijo za osvetljevanje, ogrevanje in hlajenje, gorivo za prevoz zaposlenih na delo, papir, voda,.... V naslednjih poglavjih najdemo navodila, kako zmanjšati porabo teh virov. Vsak del vsebuje tudi kratko študijo primera.
Vodič je bil objavljen leta 2002. Nekaj let mesto Portland izvaja tudi projekt Sustainability @ work, ki vključuje brezplačno svetovanje in certificiranje. Znotraj tega projekta so izdali še nekaj uporabnih vodičev, kot sta na primer »Green Team at Work« in »Green Office Checklist«.

Smernice: Spletna presoja zelene pisarne (Škotska)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje
Izvajalec: Friends of the Earth Scotland
Organizacija Friends of the Earth Scotland je razvila spletno presojo, ki odgovarja na vprašanja, kako ozeleniti pisarno. Presoja vključuje osnovne informacije o prepoznavanju okoljskih vplivov in iskanju rešitev. Večina vprašanj se nanaša na vse pisarne in ponuja podporne informacije. Tabele s podatki prispevajo praktične informacije o glavnih temah. Poleg tega so na voljo spletne povezave k drugim virom informacij, dobaviteljem materialov za zelene pisarne...
Organizacija Freinds of the Earth je pripravila tudi obsežen in priročen vodič Green Office Action Plan (GOAP). Ta vodič ponuja dodatne informacije o temah iz spletne presoje. Vodič vsebuje vzorce dokumentov, podatke in številke, zelene dobavitelje in dodatne vire informacij.

Smernice: California Institute of Technology (ZDA)

Glavna tema: odpadki,  papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje
Izvajalec: California Institute of Technology
 California Institute of Technology (Caltech) je pripravil trajnostne smernice s kontrolnim seznamom za zeleno pisarno. Z zmanjševanjem okoljskega vpliva želi izboljšati svoje osnovno poslanstvo  – izobraževanje in raziskovanje.
 

Tekmovanje: Program zelene pisarne in nagrada zelene pisarne (Madžarska)

Glavna tema: odpadki, papir, mobilnost, energija, zeleno naročanje
Izvajalec: Združenje KÖVET
Stokovnjaki združenja Követ so program zelene pisarne razvili leta 1999. Odtlej so pomagali program uveljaviti v številnih pisarnah. Uporablja ga več kot 5000 ljudi, ki s tem izboljšujejo svoje znanje. Pred nekaj leti je Követ izdal prenovljeno in razširjeno različico priročnika o zelenih pisarnah. Pri tem mu je pomagalo madžarsko ministrstvo za okolje in vodo.

Smernice: Vodič za zelene sestanke (po vsem svetu)

Glavna tema: sestanki in konference
Izvajalec: UNEP
Vodič je namenjen prirediteljem majhnih in srednje velikih sestankov (do 100 udeležencev). Vsebuje nasvete, kako sestanke ali majhne konference organizirati na način, da bodo bolj zeleni. Uporaben je za vse organizacije, ne le tiste znotraj ZN. Vodič je razdeljen na dva dela: »kaj je treba vedeti« in »kaj storiti«.
Poglavje »kaj je treba vedeti« vsebuje informativen uvod v koncepta globalnega segrevanja in trajnostnega razvoja ter ustvarjanja okoljsko nevtralnih dogodkov. Za načrtovalce dogodkov, ki sodelujejo s strankami, resnično zavezanimi načelom trajnostnega razvoja, vodič ponuja tudi poglavje o vodenju in komuniciranju. To poglavje ponuja smernice za postopno uveljavljanje nadzora, merjenja in poročanja o dejanskih okoljskih rezultatih.
Poglavje »kaj narediti« vsebuje številne smernice in kontrolne sezname, ki zagotavljajo načrtovalcem dogodkov, da ne spregledajo nobene priložnosti. To poglavje vsebuje tudi obsežen obrazec za ocenjevanje in nadzor.

Smernice: Vodič dobrih praks za prirejanje uradnih srečanj (Belgija)

Glavna tema: sestanki in konference
Izvajalec: belgijsko predsedstvo Evropski Uniji
Belgija je ob svojem predsedovanju EU leta 2010 izdala smernice za trajnostna uradna srečanja.
Podpisana je bila tudi listina o trajnostnem predsedovanju, ki vsebuje dobre prakse in kontrolni seznam skupaj s kalkulatorjem ogljičnega odtisa.
Smernice pokrivajo različne teme: gostinske storitve,  mobilnost, prireditveni prostor, namestitve in izvor materialov, ki prispevajo k »družbenim, okoljskim in gospodarskim vidikom trajnostnega razvoja«, h konceptu, ki je eden od temeljev Lizbonske pogodbe.

Smernice: Procura + (Evropa)

Glavna tema: zeleno naročanje
Izvajalec: Iclei
Procura + je pobuda za podporo javnim službam pri spodbujanju zelenega naročanja in za pomoč pri promoviranju teh dejavnosti.
Kampanjo je leta 2004 začel Iclei – združenje lokalnih vlad za trajnostni razvoj . Projekt naj bi spodbudil zeleno javno naročanje. S sodelovanjem v kampanji lahko javne službe prispevajo k rastočemu mednarodnemu gibanju in pomagajo k spremembam na trgu.

Smernice: Zeleno javno naročanje (Evropa)

Glavna tema: zeleno javno naročanje
Izvajalec: Evropska komisija
Zeleno javno naročanje je proces, v katerem si javne službe prizadevajo za naročanje dobrin, storitev in del z zmanjšanim okoljskim vplivom v primerjavi z dobrinami, storitvami in deli, ki bi jih naročili običajno.
Evropska komisija je pripravila smernice za zeleno javno naročanje. Smernice naj bi pokrivale vse procedure javnega naročanja, nad in pod mejami, ki jih definirajo direktive o javnem naročanju.
Smernice vsebujejo informacije o tem, kako zmanjšati okoljski vpliv, ki ga povzroča poraba javnega sektorja in o tem, kako spodbujati inovacije na področju tehnologij, izdelkov in storitev.

Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK