EGO Trenerji


Mentorice v Sloveniji:

Špela Kern, spela@umanotera.org

Špela Kern je zaposlena v Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostnirazvoj, kjer sodeluje v projektih Evropska zelena pisarna in Čista zmaga – trajnostni športni dogodki. Njeno strokovno področje je ocenjevanje sistemov vodenja in izračun ogljičnega odtisa.V letih med 1999 in 2003 je v okviru svojega dela v oddelku za kakovost McDonald’s Slovenija vzpostavljala system ravnanja z odpadki v restavracijah McDonald’s v Sloveniji. Od leta 2003 do leta 2008 se je kot strokovni vodja področja za živilstvo ukvarjala z ocenjevanjem in certificiranjem sistema vodenjana SIQ-ju. Špela je univ. dipl. inženir živilstva in inženir kemijsketehnologije.Ima opravljen tudi tečaj za vodilne presojevalce ISO 9001 in ISO 14001 in ISO 22000.

Renata Karba, renata@umanotera.org

Renata Karba je zaposlena v Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, kjer sodeluje v projektih na področju trajnostnega razvoja in varstva okolja. Posebno jo zanimajo področja prehranske suverenosti, trajnostnega turizma in ozelenjevanja dejavnosti podjetij. V okviru mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo sodeluje pri razvoju nacionalnih politik in strateških dokumentov ter izvedbi neodvisnih raziskav. Je pobudnica spletne skupnosti za aktivno državljanstvo Tretji člen, ki izvaja kampanje za vplivanje na politične in korporativne odločitve v javnem interesu. Ima doktorat elektrotehniških znanosti Univerze v Ljubljani. V prostem času sprehaja psa, se ukvarja s prostovoljstvom, nabira divje užitne rastline ter skrbi za sadovnjak in vrt v rodnem Prekmurju.

Alenka Burja, alenka@umanotera.org

Alenka Burja je magistrica okoljskih ved. Dejavna je na različnih okoljskih področjih, še posebej izpostavlja poznavanje trajnostne potrošnje in proizvodnje. Do julija 2012 je bila zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Med leti 2008 in 2011 je kot nacionalna strokovnjakinja na Direktoratu za okolje evropske Komisije delovala na razvoju okoljskega instrumenta Zeleno javno naročanje na ravni Evropske unije.
 


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK