Kalkulator ekološkega odtisa


Izračunajte ekološki odtis svoje pisarniške dejavnosti in ugotovite, kako veliko zemljišče je potrebno, da podpira življenjski slog vaše pisarne. Izpolnite kviz, ugotovite svoj ekološki odtis in odkrijte področja, kjer porabite največ virov.

Ekološki odtis se lahko izračuna za osebo, državo in podjetje. Mogoče ga je uporabiti za pomoč podjetjem, da izboljšajo svoja tržna predvidevanja, določijo strateške usmeritve, izboljšujejo uspešnost in komunicirajo svoje prednosti. Pri izračunu ekološkega odtisa zbiramo podatke o stavbi (porabljeni energiji), mobilnosti zaposlenih, ustvarjenih odpadkih ipd… Ob pomoči vseh teh podatkov lahko izračunamo oceno ekološkega odtisa organizacije. S skupno mersko enoto ekološki odtis organizacijam pomaga vzpostaviti merila, določiti kvantitativne cilje ter oceniti možnosti za prihodnje aktivnosti.

Razlaga ekološkega odtisa: ekološki odtis je obseg zemeljske površine, izražen v hektarih, potrebnih za proizvodnjo porabljenih virov in absorbcijo CO2. Ekološki odtis daje konkreten podatek o tem, za kolikšno črpanje naravnih virov smo odgovorni. Od skupno 51 milijard hektarjev, kolikor je skupna površina Zemlje, je približno 12 milijard hektarjev primernih za katerekoli vrste proizvodnjo. Za merjenje ekološkega odtisa moramo uporabiti globalne hektare (gha) kot kazalnik. Gha predstavlja produktivno sposobnost enega hektara zemljišča s povprečno svetovno produktivnostjo. Za izračun ekološkega odtisa posameznika delimo 12 milijard hektarjev s številom svetovnega prebivalstva (7 milijard). Izračun - povprečen ekološki odtis 1,7 gha na prebivalca - predstavlja ekološki odtis, ki bi bil trajnosten. Danes pa je ekološki odtis človeštva 2,7 gha na prebivalca. Z drugimi besedami, porabimo več virov, kot jih planet proizvede in ustvarimo več odpadkov, kot jih lahko absorbira. Če bi celotno človeštvo porabljalo vire kot zahodne države, bi potrebovali tri planete, da podpirajo naše potrebe!

Ocenite, kako zelena je vaša pisarna z uporabo našega orodja za samoevalvacijo!
 


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK