Kontrolni seznam


Kontrolni seznam Zelene pisarne je orodje za samoevalvacijo, ki vam pomaga oceniti dejansko uspešnost vaše pisarne, in daje jasne smernice za izboljšanje.

Seznam 130 vprašanj nakazuje raven okoljske uspešnosti vaše pisarne. Obravnava različne okoljske vidike v pisarnah, kot so energija in gradnja, nastajanje in razvrščanje  odpadkov, poraba vode, pisarniško pohištvo in potrošni material, organizacija konferenc in dogodkov, elektronska pisarniška oprema, poraba papirja, kakovost zraka, zdravje, varnost in socialna vprašanja, čiščenje in gostinske storitve.

 Prenesite Kontrolni seznam Zelene pisarne na svoj računalnik.

 

 


Vstop

E-pošta:

Geslo:

OK