partenerii de proiect


Înființată în octombrie 1995, Asociația KÖVET pentru Economie Durabilă este o organizatie non-profit, non-guvernamentală, cu un statut special de utilitate publică. KÖVET promovează managementul afacerilor eco-conștienți și CSR. În prezent, KÖVET dispune de 108 de companii membre și peste 20 de membri non-profit. Sarcinile operaționale sunt administrate de Secretariatul de nouă angajați cu normă întreagă. Acesta oferă servicii și organizează programe concrete de a difuza informații și instrumente pentru a sublinia afacerile eco-conștiente și a operațiunile birourilor verzi. Activitățile principale KÖVET includ organizare de training, proiecte demonstrative, ghiduri, evenimente, colectarea și distribuirea de literatură de management de mediu, muncă mass-media și punerea în aplicare a programelor locale și internaționale. KÖVET este pionier al programelor de Birouri Verzi în Ungaria.Organizația a instituit formare profesională pentru manageri de Birouri Verzi, concurența între clădiri de birouri și o expoziție națională pentru birouri verzi.

Rolul KÖVET în proiect:

 • Management general juridic, contractual, financiar și administrativ;
 • Liderul pachetelor WP 1,3,5;  
 • Participă în cercetare și dezvoltare inițială a materialelor de formare;
 • Organizarea atelierelor de formare profesională;
 • Organizarea și desfășurarea trainingului test din Ungaria;
 • Colectează și difuzează feedback-ul formatorilor VET și a altor participanți;
 • Organizarea de întâlniri de proiect, facilitează comunicarea internă, ​​să impună termene și de soluționare a problemelor ivite;
 • Produce raporturile;  
 • Supraveghează, gestinează și controlează finanțele;
 • Participă activ la sesiuni Q & A;
 • Contribuie la dezvoltarea conținutului site-ului și actualizarea lui (în special cu privire WP în cazul în care acesta joacă un rol principal);
 • Actualizează situl în limba maghiară;
 • Organizează conferințe de presă în Ungaria;
 • Pregătește lista părților interesate din Ungaria; și
 • Contribuie la crearea și trimiterea comunicatelor de presă.

 

 

 

Groupe One este o organizatie non-profit și un centru de excelență pentru dezvoltare durabilă la nivel regionalnațional și internaționalEa a fost fondată în 1997 de către un grup de economiști cu experiență în cooperarea internațională, care a dorit să contribuie la o economie globală mai respectuoasă față de principiile drepturilor omului și a dezvoltării durabileSferele sale de activitate sunt în principal de responsabilitate socială corporatistă (CSR), promovarea adoptării de strategii corporative care încorporează dezvoltare durabilă, prin instruire, informare, și consultanță.Groupe One de asemenea se concentrează pe probleme de dezvoltare economică și socială, contribuind la dezvoltarea economică a regiunilordefavorizate prin inițiative de revitalizare economică și elaborarea politicilor. Organizația are, de asemenea, o vastă experiență în pregătirea de seminarii /conferințepublicații și activități de instruireconsultanțăpolitica de luare a deciziilorrulează un centru de afaceride audit și activități de monitorizare.

Rolul organizației Groupe One în cadrul proiectului:

 

 • Participă în cercetarea inițială și elaborarea materialelor de instruireîn special pe tema amprentei ecologice de birou;
 • Participă în atelierul formatorilor și la dezvoltarea Calculatorului Amprentei Ecologice a Biruorilor bazat pe feedback-ul de la formatori VET și a participanților;
 • Participă activ la reuniunile de proiect și sesiuni Q & A;
 • Contribuie la dezvoltarea conținutului site-ului;
 • Asistă în dezvoltarea Calculatorului Amprentei Ecologice pentru Birouriun instrument de sensibilizare pentru managerii de birou / lucrători care măsoară performanța de mediu a unui birouși
 • Contribuie la diseminarea și exploatarea rezultatelor împreună cu ECE.

 

 

 

SEI Tallinn (Estonia) a fost înființată în anul 1992 ca fiind unul dintre centrele din rețeaua globală SEISEI este o organizație independentă,internațională, institut de cercetare specializat în dezvoltarea durabilă și problemele de mediu cu scopul de a clarifica cerințele, strategii și politici pentru o tranziție spre sustenabilitateMisiunea SEI Tallinn îndeplinește SEI `s în statele baltice și Europa Centrală și de Est (ECE). SEI Tallinn este specializata in metode durabile de evaluare de dezvoltareprotecția mediuluiconservarea naturiianalize ale instrumentelor bazate pe piațăpolitici șianalize managriale bazate pe considerente ecologiceeficiență energeticăprecum și consolidarea capacităților în aceste domenii în întreaga regiuneSEITallinn este considerată o instituție de frunte în Estonia privind dezvoltarea durabilă. Organizația sfătuiește factorii de decizie la nivel local și la nivel naționallucrează prin intermediul publicațiilor, prin cercetareinstruire, rețeleconferințeseminarii și ateliere de lucruMisiunea sa este de a sprijiniprocesul decizional și de a induce schimbarea spre o dezvoltare durabilă.

Rolul SEIT în proiect:

 • Lider pachet WP6 (diseminare);
 • Participă la cercetarea inițială și elaborarea materialelor de instruire (subiectul principal: tratarea deșeurilor de birou);
 • Adaptarea și traducerea pagina web și materialelor de formare în limba estonă
 • Diseminarea activităților și rezultatelor proiectului la nivel național și al UE;
 • Promovează bunele practici;
 • Organizare de atelier național pentru managerii de birou și tutorele lor în timpul fazei de eco-conștientizare de jumătate de an
 • Furnizare de 3 formatori de formare pentru a stabili 10-15 birouri verzi pe întreg teritoriul țării;
 • Să participe activ la sesiuni Q & A;
 • Contribuie la dezvoltarea conținutului site-ului și actualizări în limba estonă;
 • Organizează conferință de presă în Estonia; 
 • Pregătește lista părților interesate din Estonia; și
 • Să contribuie la crearea și trimiterea de comunicate de presă.

 

 

 

Inființată în 1994Fundația TIME (Bulgaria), lucrează pentru a promova dezvoltarea durabilă prin gestionarea eficientă și utilizarea resurselor naturale,coordonarea eforturilor tuturor sectoarelor publiceprecum și promovarea democratică de luare a deciziilor. Domeniul de activitate include difuzarea de informații și know-how-ul, management de mediueducația pentru dezvoltare durabilălobbyinstruire și educație profesionalăstabilirea de parteneriate și mecanisme de rețelesprijinirea inițiativelor comunitare și de strângere de fonduriÎn ultimii aniFundația TIME a dobândit experiențăspecifică în lucrul cu organizațiile de afaceri și autoritățile localeprecum și furnizarea de informații și asistență tehnică în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației de mediu, cu un accent special pe managementul de mediu și de sisteme de etichetare. Fundația TIME este punctul focal pentrudiferite inițiative internaționaleiar în prezent,face demersuri pentru a obține înregistrarea EMAS.

Rolul Fundației TIME în proiect:

 

 • Participarea activă la elaborarea propunerii de proiect;
 • Traducerea paginii web și a materialelor de formare în limba bulgară;
 • Diseminarea activităților și rezultatelor proiectului la nivel național;
 • Promovarea celor mai bune practici;
 • Organizarea de cursuri de formare și participă la "Atelier internațional de formatori" de cursuri;
 • Coordonează și organizează cursuri de instruire pentru grupurile țintă bulgare;
 • Furnizare de 1 formator profesional pentru a stabili 10 birouri verzi pe întreg teritoriul țării;
 • Participă la sesiuni Q & A;
 • Contribuie la dezvoltarea conținutului site-ului și actualizări în limba bulgară;
 • Organizează conferințe de presă în Bulgaria;
 • Pregătirea listei părților interesate pentru Bulgaria; și
 • Contribuie la crearea și trimiterea de comunicatelor de presă.

 

 

 

Asociația Eco Trend Egyesület (România) a fost înființată în anul 2006 cu obiectivele principale de a proteja patrimoniul de mediu și de trai în conformitate cu criteriile de dezvoltare durabilăși de a promova ideile de dezvoltare durabilă la nivel local și regional. Membrii săi au fost implicați înmai multe proiecte din cadrul programului Eco-Business a mediului Român Fundația pentru ParteneriatToți membrii Eco Trend au participat laseminarii de eco-conștientizare, proiecte de eco-cartografiere, calcularea eco-stele verzi și evaluări inițiale de mediu, consultanță în domeniul managementului de mediuDoi membri au participat la Proiectul ECE EMAS EasyToți membrii organizației sunt ingineri de mediu și eco-manageri.

Rolul Asociației Eco-Trend în proiect:

 • Participarea activă la elaborarea propunerii de proiect;
 • Lider al WP7 (exploatarea rezultatelor);
 • Adaptarea și traducerea materialelor de instruire și pagina web în limba română;
 • Dissemination of project activities and results at the national level;  
 • Promovarea celor mai bune practici;
 • Organizarea cursului de formare profesioanlă pentru manageri de Birouri Verzi pentru grupul țintă în România;
 • Furnizarea de formatori profesionale pentru a stabili 10-15 birouri verzi din întreaga țară;
 • Participarea în dezvoltare materialelor de formare profesională;
 • Contribuția la dezvoltarea conținutului site-ului și actualizări în limba română;
 • Organizarea unei conferințe de presă din România;
 • Pregătirea unei liste a părților interesate pentru România și
 • Contribuția la crearea și trimiterea de comunicate de presă.

 

 

 

UmanoteraFundația pentru Dezvoltare Durabilă (Slovenia), a fost înființată în octombrie 1994 pentru a sprijini punerea în aplicare a principiilor de sustenabilitate adoptate la nivel internațional. Misiunea Umanotera se realizează prin participarea la elaborarea de politicimonitorizarea independentă a activităților guvernamentaleinformare despre taxele Clearinghouseconsolidarea capacității și creșterea gradului de conștientizareDeși Umanoteraacționează în principal la nivel naționala lansat un program Green Office în 2007, pentru a lucra cu întreprinderile și instituțiile publice pentru a promova practici ecologice în birouri. Programul constă într-un club de practicanți (15 membri la data), consiliereformareo bază de date de produse ecologice și serviciiprecum și un sistem de certificare (în curs). Proiectele pilot includ calcularea amprentei de carbon și aplicarea metodologiei deEMAS Easy.

Rolul Fundației Umanotera în proiect:

 • Liderul WP4 (activități de suport pentru educație);
 • Participarea în cercetare și dezvoltare inițială a materialelor de formare profesională (subiectul principal: baze de date pentru echipamente de biroucertificarea birourilor verzi);
 • Adaptarea și traducerea paginii web și a materialelor de instruire în limba slovenă;
 • Diseminarea și exploatarea activităților și rezultatelor proiectului la nivel național;
 • Promovarea celor mai bune practici;
 • Organizarea de workshop-uri naționale pentru managerii de birou, precum și îndrumare a participanților în timpul fazei de ecologizarea (6 luni);
 • Furnizarea cursului de formare profesională pentru a stabili 10-15 birouri verzi din întreaga țară;
 • Participarea activă la sesiuni Q & A;
 • Contribuția la dezvoltarea continutului site-ului și actualizări în limba slovenă;
 • Organizarea conferinței de presă în Slovenia;
 • Pregătirea listei părților interesate pentru Sloveniași
 • Contribuția la crearea și trimiterea de comunicate de presă.

 

 

 

21 Solutions este o companie de consultanță, cu sediul la Bruxelles, creat în 2008, ca un spin-off al Eco-Conseil Entreprise, o companie cu 10 ani de experiență privind dezvoltarea durabilă și de management de mediu. 21 Soluții reunește experiența de cinci experți în domeniul eco-consiliere, de management de mediu și de dezvoltare durabilă. 21 Solutii susține proiecte care au drept scop realizarea unei abordări mai incluzive pe plan social la dezvoltarea durabilă și ajută sectorul public, privat și al neguvernamental în acest proces. Acoperă subiecte de la dezvoltarea durabilă și Agenda Locală 21 la EMAS/ISO14001, construcții verzi, arhitectura durabilă și biodiversitate21 Solutii favorizează o abordare practică, cu un puternic accent pe comunicare și formare profesională, precum și asigurarea impactului pe termen lung a activității sale.

 Rolul organizației 21 Solutions în proiect:

 • contribuie la dezvoltarea instrumentelor  de bază și a materialelor de suport pentru Birourile Verzi
 • furnizare de traininguri locale și mentorat pentru grupurile-țintă din Bruxelles și Valonia prin intermediul rețelelor 
 • Uniunea Autorităților Locale din Valonia (UVCW): o mare parte din cele 262 autorități locale Valon încearcă să pună în aplicare o strategie de management de mediu. Instruirile Green Office le pot suporta. 
 • Asocierea belgiană ale Eco-consilierilor (ABECE): o rețea de 300 de profesioniști de mediu de lucru, atât în ​​Regiunea Bruxelles și în Valonia 
 • Ministerul Mediului din Bruxelles: departamentul etichetei ecologice regionale "Eco-Dynamiques" are nevoie de instrumente de formare și materiale pentru a sprijini candidații din sectorul serviciilor (birouri) pentru punerea în aplicare a cerințelor de etichetare regionale de mediu (training-uri Green Office va sprijini viitorii candidați la eticheta )
 • sprijin pentru a ridica gradul de conștientizare a rezultatelor proiectului în Belgia și la nivel european 
 • organizarea unui eveniment de diseminare național pentru proiectul de la Bruxelles 
 • Sprijin pentru Követ pentru organizarea de conferințe europene, la sfârșitul proiectului 
 • contribuie la lărgirea rețelei prin intermediul contactelor sale europene, naționale și locale

 

 

Eco-Consiliere Enterprise SCRL (CEE-ONU, Belgia) este o rețea de cooperare la nivel european concentrându-se pe gestionarea durabilă, cu un accent pe problemele de mediuAstaziECE este în măsură să ofere expertiza combinată a 25 de consultanți în domeniul Sistemelor de Management de Mediu(SMM / ISO 14001) și Eco-management audit (EMAS), pentru a facilita strategii de dezvoltare durabilăLa început ECE a lucrat în 10 țări din Europa, astăzi ECE este legată de rețelele din alte regiuni economicecare să îi permită să ofere o perspectivă cu adevărat globalăEco-Consiliere Enterprisefolosește Eco-cartografierea și EMAS/ISO14001 Easy să pună în aplicare programe de EMS pentru micro-întreprinderi, precum și sectorul public și de servicii în Europa și în țările în curs de dezvoltareECE este responsabil pentru diferite traininguri de formarea și dezvoltarea capacității umane privind standardele de management de mediu și alte instrumente pentru consultanți în Europa (inclusiv ECE și țările ACP).

Eco-Counselling Enterprise SRL a părăsit programul la 1 februarie 2012.

Rolul ECE în proiect:

 

 • Liderul WP2 (bune practici); 
 • Participarea în cercetarea și dezvoltarea inițială a materialelor de formare profesional (subiectul principal: abordări pas-cu-pas ale sistemului de management pentru birouri);  
 • Diseminarea și exploatarea activităților și rezultatelor proiectului la nivel național;
 • Promovarea celor mai bune practici;

 

 

 

 


Autentificare

Email:

Parolă:

OK