Principiile EGO (Birouri Verzi Europene)

În scopul de a deveni un EGO (European Green Office- Birou Verde European), trebuie să urmăriți anumite principii. Principiile de EGO pot fi împărțite în principii de management și de performanță. Principiile EGO sunt enumerate mai jos.

Principii legate de management:

Principiile legate de management sunt conectate la aspecte manageriale, cum ar fi stabilirea obiectivelor de mediu și de creștere a gradului de eco-conștientizare a personalului.

Angajament și politica de mediu

Managementul top exprimă în mod vizibil că le pasă de performanța de mediu a organizației și că sprijină acțiunile eco-conștiente din birou.

Obiective de mediu și plan de acțiune

Biroul trebuie să identifice aspectele semnificative de mediu și impactul asociat, luând în considerare caracteristicile speciale ale biroului și ale amplasamentului. Pe baza acestor informații biroul trebuie să definească obiectivele de mediu și de a dezvolta un plan clar de acțiune pentru mediu.

Managerul de Birou Verde și echipa

Biroul trebuie să selecteze o persoană (un coordonator de birou verde) din cadrul angajaților și o echipă care îl ajută în implementarea activităților de birou verde.

Creșterea gradului de eco-conștiență a personalului

Toți membrii personalului din Biroul Verde trebuie să fie conștienți de obiectivele EGO propuse, sistemul de management adecvat și practicile aferente, trebuie să fie încurajate și sprijinite de către colegi. Personalul trebuie să fie instruit și ghidat în așa fel încât aceștia să știe de măsurile practice legate de locul lor de muncă.

Monitorizarea și urmărirea progreselor

Biroul trebuie să monitorizeze și să verifice îndeplinirea obiectivelor sale de mediu și a planului de acțiune, precum și performanța de mediu în mod regulat.Biroul trebuie să definească indicatori-cheie pentru activitățile sale care au impact semnificativ asupra mediului și să le monitorizeze /să le evalueze în mod regulat.

 

Aspecte specifice legate de performanță / principii

Principiile legate de performanță / operațiune caracterizează performanța aspectelor semnificative de mediu, cum ar fi energia și deșeurile.

Achiziții publice verzi

Biroul trebuie să stabilească criteriile de mediu incluse în procedura de achiziție pentru rechizite de birou și servicii.

Îmbunătățirea eficienței energetice

Biroul trebuie să stabilească măsuri de economisire a energiei și să demonstreze asimilarea eficienței energetice în birou.

Reducerea consumului de resurse naturale și materiale de birou

Biroul trebuie să au stabilit măsurile pentru reducerea consumului de materiale naturale, de birou, care sunt legate de resourcesand caracteristicile speciale ale biroului și situația sa (aspecte semnificative).

Reducerea și reciclarea
deșeurilor

Biroul trebuie să stabilească măsuri pentru reducerea deșeurilor și colectarea lor selectivă la sursă, care permite nivel ridicat de recuperare și conformare cu cerințele locale.

Transport și mobilitate durabil

Biroul trebuie să stabilească măsuri pentru minimizarea impactului de transport și promovarea mobilității durabile.

Crearea mediului de birou sănătos

Biroul trebuie să satbilească măsuri pentru crearea și promovarea mediului sănătos și condițiilor de muncă responsabile pe plan social (inclusiv evaluarea riscurilor în mod periodic a locurilor de muncă).


Autentificare

Email:

Parolă:

OK