EGO alapelvek

Zöld Irodává válás érdekében bizonyos alapelveket be kell tartani. Az EGO működési elvei a vezetést és a teljesítményt tekintve kiválóan tudnak működni. Továbbiakban az EGO alapelveit soroljuk fel: Vezetéssel kapcsolatos alapelvek A vezetéssel kapcsolatos alapelvek szorosan kapcsolódnak az olyan igazgatói tevékenységekhez, mint pl.: a környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása és a személyzet környezettudatosságának  növelése. Környezeti kötelezettségvállalás és politika

Az irodai felsővezetők láthatóan elkötelezettek annak érdekében, hogy foglalkoznak a szervezet környezeti teljesítményével és támogatják az irodai környezetvédelmi intézkedéseket

Környezeti célkitűzések és akciótervek

Az irodának azonosítania kell a jelentős környezetvédelmi témaköröket (környezeti tényezők/hatások), figyelembe véve az iroda sajátosságait és ezek helyzetét. Ezeken az információkon alapulva az irodának definiálnia kell a környezeti célkitűzéseket és meg kell határoznia egyértelmű, világos környezetvédelmi akciótervet.

A Zöld Iroda koordinátor és csapat

Az irodának ki kell választania egy személyt (zöld iroda koordinátor), és össze kell állítania egy alkalmazottakból álló csapatot, akik koordinálják a zöld irodával kapcsolatos tevékenységek megvalósítását!

Munkatársak környezettudatosságának növelése

Egy Zöld Irodában minden munkatársnak tisztában kell lenniük a Zöld Iroda céljaival, irányítási renszerével és a gyakorlatokkal buzdítani és támogatniuk kell az irodát. A Zöld Iroda-csapatot instruálni, képezni, irányítani kell, hogy tudják a gyakorlati lépéseket, melyek a munkakörükhöz tartoznak

A fejlődés figyelemmel kísérése, felügyelete

Az irodának rendszeresen figyelemmel kell kísérnie és ellenőriznie kell a környezeti teljesítményüket, és az akciótervet, úgy mint környezeti teljesíményt rendszeresen. Az irodának meg kell határoznia a tevékenységek kulcs indikátorai, amelyeknek jelentős környezeti hatása van, és rendszeresen ellenőrizni/mérni kell őket.

 

Teljesítménnyel kapcsolatos alapelvek

Teljesítménnyel/működéssel kapcsolatos alapelvek jellemzik a teljesítőképességet jelentős környezeti szempontokból, mint az energia és hulladék.

Zöld beszerzés

Az irodának meg kell állapítania a zöld közbeszerzési feltételeket és eljárásokat a kiválasztott iroda eszközök és szolgáltatások érdekében.

Az energiahatékonyság javítása

Az irodának intézkedéseket kell tenniük az energiamegtakarítás érdekében és be kell mutatnia az energiahatékonyság megjelenését az irodában.

Természeti erőforrások és irodai anyagok felhasználásának csökkentése


Az irodának méréseket kell kidolgoznia a természeti erőforrások és irodai anyagok fogyasztásának csökkentése érdekében, amelyek speciális jellemzők az iroda helyzetét tekintve (jelentős szempontok).

Hulladék csökkentése

Az irodának méréseket kell kidolgoznia a hulladék csökkentése és a források elkülönítésére, amely biztosítja a magas szintű visszanyerés elérését, a helyi követelményeknek megfelelően.

Fenntartható közlekedés és szállítás


Az irodának méréseket kell kidolgozni a közlekedési hatások minimalizálása és a fenntartható mobilitás promótálása érdekében.

Egészséges irodai környezet létrehozása

Az irodának méréseket kell kidolgoznia, hogy létrehozza és terjessze az egészséges és társadalmilag felelős munkahelyi környezeti feltételeket (beleértve a rendszeres munkahelyi kockázatértékelést).


Bejelentkezés

Email cím:

Jelszó:

OK