Roheline Kontor?


Teenindussektor moodustab 70% Euroopa majandustegevusest ning enamus teenindusvaldkonna töötajatest töötavad igapäevaselt kontoris. Nii turu survel kui ka oma maine tõstmiseks on valdav osa suurtest Euroopa teenindussektori ettevõtetest võtnud tarvidusele meetmeid oma keskkonnamõju vähendamiseks ning sotsiaalsete olude parandamiseks. Vaatamata ettevõtte keskkonnaalastele põhimõtetele ei ole neil tihtipeale piisavalt kompetentsi ja/või ressursse, et koolitada välja kontorijuhte või mõnel teisel ametikohal olevat inimest oma kontori keskkonnahoidlikuks juhtimiseks.

Iga päev võtame vastu otsuseid, mis mõjutavad kliimamuutusi, õhusaaste teket ning teisi keskkonnaaspekte. Meie igapäevased harjumused töökohas võivad suuremal või vähemal määral keskkonda negatiivselt mõjutada - sõltuvalt jällegi meie valikutest ja otsustest. Keskkonnahoidlikud tegevused on üha enam saamas rutiiniks meie kodudes, miks siis mitte käituda samamoodi ka oma töökohas?

Hinnanguliselt tarbivad kontorid 40% maailma toorainest ja ressurssidest (sh nii otsene kui kaudne tegevus). See hiiglaslik keskkonnamõju tähendab aga ka seda, et kontorite “rohelisemaks” muutmine aitab oluliselt parandada globaalset keskkonnaseisundit. Lisaks on need kontorid, kes võtavad endale keskkonnaprobleemide vältimises ja lahendamises (pro)aktiivse rolli, tervislikumaks, mugavamaks ja motiveerivamaks tööpaigaks oma personalile. Lisaks võetakse üha enam vastu võetud erinevaid õigusakte, mis mõjutavad paljude kontorite tegevust. Need õigusaktid reguleerivad tegevusi, mis on seotud nii energiakasutuse, jäätmekäitluse kui ka tööohutuse- ja tervishoiuga. 


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK