Kes oleme?


Jätkusuutlikkuse Assotsiatsioon KÖVET koordineerib kolmeaastast projekti, mis keskendub kontorite "roheliseks muutmisele" ning kontori ökoloogilise jalajälje kalkulaatorile. Projekt sai alguse 1. jaanuaril 2011. aastal ning seda juhivad seitse organisatsiooni kuuest erinevast riigist.

Projekti kirjeldus

Kontorite poolt tekitatud suure keskkonnamõju tõttu mängivad ettevõtted ning organisatsioonid olulist rolli keskkonnaprobleemide vältimisel ning lahendamisel. Ülemaailmselt tarvitatakse kontorites 40% toormaterjalidest ja ressurssidest. Paljudel ettevõtetel on olemas keskkonnapoliitika, kuid sellele vaatamata ei ole neil piisavalt kompetentsi ja/või ressursse, et koolitada välja kontorijuhte oma kontori keskkonnahoidlikuks juhtimiseks. "Roheline kontor" viitab töökohale, kus tegutsetakse keskkonnahoidlikult ning sotsiaalselt vastutustundlikult. Käesoleval ajal ei ole kontorijuhtidele struktureeritud EL keskkonnahoidliku kontori koolitusi. Samuti ei ole EL tasandil kehtestatud standardeid ökoloogilise jalajälje arvutamiseks. Kuna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel on oluliselt vähem ressursse ning motivatsiooni oma keskkonnamõjude vähendamiseks, siis on nende vajadus professionaalsete koolitajate järele eriti suur. Teisalt pole tavalistel kontori juhtimisega seotud koolitajatel piisavalt keskkonnaalasi teadmisi. Siinkohal täidabki need puuduolevad lüngad käesolev Rohelise Kontori projekt.

 

 Projekti rahastab Euroopa Komisjon. See teave kajastab ainult teksti autori seisukohti ning Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle informatsiooni kasutamise eest.


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK