projekt


 Euroopa Rohelise Kontori (ERK) projekti (2011-2013) peamine eesmärk on välja töötada Euroopa Rohelise Kontori standardiseeritud suunised ja töövahendid (sh kontori ökoloogilise jalajälje kalkulaator). Nende vahendite kasutamine aitab muuta kontorid keskkonnahoidlikeks ning suurendavad ühtlasi ka töötajate keskkonnaalaseid oskusi ja teadmisi. Kontorijuhtidele on vaja pakkuda terviklikku ja uuenduslikku koolitust, mis ei edastaks ainult teadmisi, vaid motiveeriks ka tegutsema. Taoline koolitus hõlmab uusi, tõhusamaid meetodeid, nagu kogemuspõhine õppimine. Seega peavad ka koolitajad omandama uusi oskusi, et uuenduslikke koolitusi edukalt läbi viia. 

ERK võrgustiku, mille moodustavad keskkonnajuhtimissüsteemi arendajad ja rakendajad kuuest Euroopa riigist (Belgia, Bulgaaria, Eesti, Rumeenia, Sloveenia, Ungari), eesmärk on pakkuda lahendusi organisatsioonidele, kes soovivad muuta oma kontori elustiili ning asendada vanad harjumused ja tavad uutega. 

Euroopa Rohelise Kontori töövahenditeks on:

Rohelise Kontori käsiraamat (juhendmaterjal, mis sisaldab nõuandeid kõigi oluliste kontoritegevustega seotud keskkonnavaldkondade kohta);

Virtuaalne Roheline Kontor (internetipõhine õpirakendus neile, kes soovivad mõista keskkonnahoidliku kontori vajalikkust ning saada teemakohaseid praktilisi ideid kasutades selleks käsiraamatust veidi mängulisemat meetodit);

Rohelise Kontori kontrollküsimustik (keskkonnaalane enesehindamisvahend kontoritele);

Kontori ökoloogilise jalajälje kalkulaator (internetipõhine kalkulaator, mis võimaldab mõõta kontori keskkonnaalast hetkeseisundit ja arengut); 

Rohelise Kontori koolitused (vahetud koolitused kontorijuhtidele, kus muuhulgas õpitakse, kuidas kaasata kolleege igapäevatöö rohelisemaks muutmise protsessi).

 

 


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK