Rohelise Kontori käsiraamat


Rohelise Kontori käsiraamat aitab kontoris keskkonnajuhtimise põhimõtted rakendada ning rohelise kontori süsteemi juurutada.

Käesolev käsiraamat annab ülevaate Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtetest ja toimimisest. Lisaks rohelise kontori süsteemi toimimispõhimõtete tutvustamisele jagab käsiraamat juhiseid keskkonnategevuse parandamiseks kontoris. Nõuanded ja näpunäited on esitatud olulisemate keskkonnavaldkondade (peatükkide) kaupa – töötajate kaasamine, keskkonnahoidlikud hanked, energiasääst- ja tõhusus, kontoripaberi kasutusega seonduv ressursisääst, vee tarbimisega seonduv ressursisääst, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete liigiti kogumine, säästev transport ja liikuvuskorraldus, tervislik töökeskkond, koristamine ning ürituste korraldamine ja toitlustamine. Mõnedes valdkondades on selguse mõttes nõuanded jagatud organisatoorseteks ehk juhtimisega seotud ning praktilisteks ehk toimimisega seotud näpunäideteks. Peale konkreetsete näpunäidete on käsiraamatu peatükkides antud ka viited olulisematele õigusaktidele ja muudele nõuetele (nt standardid) ning lisatud soovitused vastava valdkonna keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks. Käsiraamatus toodud näpunäited ja parimad praktikad põhinevad paljus ka Eesti organisatsioonide kogemustel.

Käsiraamat on mõeldud eelkõige nendele organisatsioonidele, kes alustavad oma kontori keskkonnahoidlikumaks muutmist. Samas leiavad sellest üht-teist kasulikku ka keskkonnategevuses edasijõudnud kontorid. Käsiraamatu saab alla laadida siit.


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK