Rohelise Kontori konkurss Eestis


EESTI ROHELISE KONTORI KONKURSI VÕITJAD 2013

Juuni 2013 

Eesti Rohelise Kontori konkursil 2013 said osaleda need ettevõtted, kes võtsid osa SEI Tallinna läbiviidud Rohelise Kontori 2-päevasest koolitustest (novembris 2012) ning nõustamisprotsessist (2013. aasta esimesel poolel).

Eesti Rohelise Kontori konkursil 2013 pälvis auväärse I koha AS Ragn-Sells. Ühtlasi nomineeriti Ragn-Sells Euroopa Rohelise Kontori auhinnale.

Ragn-Sells seisab eelkõige hea selle eest, et võimalikult palju jäätmeid jõuaks just materjalina taas ringlusse. Sellest mõttest lähtuvalt arendatakse teenuseid ja investeeritakse uutesse tehnoloogiatesse. Lihtne on ju kõik ära põletada, kuid materjalina taaskasutusse suunatud asjad loovad kordades suuremat väärtust inimkonnale ja keskkonnale. Ragn-Sells näitab ka oma kontoris head eeskuju jäätmete liigiti kogumisel. Selleks on kontori puhkeruumi paigaldatud eritellimusena valmistatud mitmeosaline jäätmele liigiti kogumise kapp. Sinna kogutakse eraldi pakendijäätmeid, biojäätmeid, vanapaberit, ning patareisid, akusid ja toonerkassette. Liigiti kogutud jäätmed suunatakse taaskasutusse. Kui soovite enda kontorisse samasugust lahendust, võtke ühendust Ragn-Sellsiga. 

Lisaks eeskujulikkusele jäätmete liigiti kogumisel ja taaskasutamisel, on Ragn-Sells silma paistnud ka muude rohelise kontori põhimõtete elluviimisega. Nt on tegeletakse töötajate aktiivse teavitamisega rohelise kontori kontseptsioonist. Selleks korraldatakse keskkonna- ja rohelise kontori teemalisi infotunde, seminare, koolitusi ning koostatakse ja jagatakse infomaterjale. Nt mõõtis ettevõte oma kontori 2012. aasta ökoloogilist jalajälge, kasutades selleks vastavat kalkulaatorit: http://calculator.eugreenoffice.eu/. Tulemused esitleti plakati näol kontori seintel. Kontori siseviimistlus on tehtud kasutades keskkonna- ja tervisesõbralikke materjale. Samuti vähendatakse Skype-koosolekute abil transpordist tulenevat süsinikujalajälge. 2012. aastal võttis Ragn-Sells kasutusele kaasaegse autoarvutite ja logistikasüsteemi, mis muutis logistika paberivabaks ning selle tulemusena säästetakse igas kuus 25 000 paberilehte (50 pakki kontoripaberit igas kuus). 

Auväärne II koht läks ASile DHL Estonia ning III koha pälvis AS Starman tubli töö eest kontori keskkonnahoidlikumaks muutmisel.

17. juunil ilmus samal teemal ka Äripäeva artikkel, mis toob esile mõned Eestis hetkel silma paistvad keskkonnahoidlikud kontorid.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUTSE ROHELISE KONTORI PÄEVALE 12.06.13

Mai 2013 

Tule ja saa osa Rohelise Kontori päeva* raames korraldatavast üritusest Tallinna vanalinnas. Esitlemisele tulevad head näited rohelistest kontoritest järgmistes organisatsioonides: Ragn-Sells, Starman, DHL, ABB, Energiapartner, Ökomeedia, EAS, Põlva Maavalitsus ning Töötukassa.

Millal?: Kolmapäeval, 12. juunil 2013 kell 11.00-13.30
Kus?: Salongis Shahmatt Tallinna vanalinnas, Pikk 39, II korrus (Hella Hundi peal)

 Mis?:
 Ülevaade headest ja inspireerivatest näidetest Eesti rohelistes kontorites
 Pilootprojektis aktiivselt osalenud ettevõtete tunnustamine
 Rohelise kontori konkursi võitjate väljakuulutamine
 Pressikonverents – küsimused pilootettevõtetele
 Pidulik lõuna kohaliku ja tervisliku toiduga


*Säästva Eesti Instituut (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus) tähistab koos projekti** partneritega Rohelise Kontori päeva, millega julgustatakse kontoreid märkama oma tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale ja tervisele ning liikuma rohelisema kontori suunas.
**Projektist lähemalt: http://www.eugreenoffice.eu/ee/

Üritusele kutsujad: Karin Kilk, Evelin Urbel-Piirsalu ja Harri Moora, Säästva Eesti Instituut, www.seit.ee

NB! Osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 10.06.2013: karin.kilk@seit.ee.
Lisainfo: karin.kilk@seit.ee; 6276112

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROHELISE KONTORI KONKURSS EESTIS

Jaanuar 2013

Eesti Rohelise Kontori konkursil 2013 saavad osaleda need ettevõtted, kes võtsid osa SEI Tallinna läbiviidud Rohelise Kontori 2-päevasest koolitustest (novembris 2012) ning nõustamisprotsessist (2013. aasta esimesel poolel):

AS ABB - elektroonika, automaatika (www.abb.ee)

AS DHL Estonia - transport ja logistika (www.dhl.ee)

EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) - ettevõtluse arendamine (www.eas.ee)

Eesti Töötukassa - töötushüvitised, tööturuteenused (www.tootukassa.ee)

OÜ Energiapartner - energiaaudit, hoonete tehniline järelevalve, termograafia jms (www.energiapartner.ee)

Põlvamaa maavalitsus (http://polva.maavalitsus.ee/et/uldinfo/)

AS Ragn-Sells - jäätmekäitlus, jäätmete vedu (www.ragnsells.ee)

AS Starman - kaabli- ja internetiteenused (www.starman.ee)

MTÜ Ökomeedia - roheline turundus, keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine (www.ecomedia.ee)

Eesti Rohelise Kontori konkurss päädib auhinnaüritusega Eesti Rohelise Kontori päeval 12. juunil 2013.

Eesti konkursi võitjad saadetakse edasi Euroopa Rohelise Kontori konkursile, mille auhinnatseremoonia toimub koos teemakohase konverentsiga 22. novembril 2013 Brüsselis.


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK