Olemasolevad märgised ja sertifikaadid


Rohelise Kontori projekti kirjutamise käigus uurisid partnerid enam kui 50 kontori keskkonnamõju vähendamiseks suunatud algatust, märgist, standardit ja sertifitseerimissüsteemi. Järgnevalt leiad mitmeid Rohelise Kontori süsteemiga seotud märgiseid, sertifikaate, standardeid ning määruseid.

 

Märgis : Eco-dynamic Enterprise - Belgia

Märgist haldav organisatsioon: IBGE (Brussels Administration for Environment and Energy) - Brüsseli Keskkonna ja Energia Administratsioon

Märgis, mille lõi IBGE 1999. aastal, tunnustab Brüsseli ettevõtteid parimate praktikate rakendamise eest jäätmekäitluse, energia- ning ressursitarbimise valdkonnas.

Märgise eesmärk on edendada ettevõtete vabatahtlikku pühendumust oma keskkonnaalaste tegevuste parandamiseks.

Märgist antakse välja kolme tärni süsteemis, vastavalt ettevõtte keskkonnaalastele saavutustele.

Üle 190 ettevõtte, sh paljud kontorid, on pälvinud Eco-dynamic Enterprise märgise.

Koduleht: http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/Informer.aspx?id=2266
 

Märgis : WWF Green Office Label (WWF Rohelise Kontori märgis) - Soome

Märgist haldav organisatsioon: WWF (Maailma Looduse Fond)

Märgise arendas välja WWF 1997. aastal Soomes ning see on lihtne keskkonnajuhtimisvahend, mille eesmärk on vähendada kontori ökolooglist jalajälge ning kontori tegevustest põhjustatud süsiniku emissioone. Märgis sobib nii avaliku- kui ka erasektori kontoritele - nii suurtele kui väikestele.

Soomes on märgise saanud 160 organisatsiooni (2011. aasta andmetega). Rohelise Kontori võrgustik on viimaste aastatega laienenud ka Vietnami, Indoneesiasse ning Pakistani.

Koduleht: http://wwf.fi/en/our-earth/green-office/
 

 

Märgis : City of Portland Sustainability @ work programme (Keskkonnahoidliku töökoha programm) - USA

Märgise haldaja: Portland'i linn

Portland'i linn annab Keskkonnahoidliku töökoha programmi raames välja kolme astmelist sertifikaati tunnustamaks ettevõtte positiivset mõju keskkonnale ning kohalikule ühiskonnale. Sertifikaat aitab ettevõttel kommunikeerida oma keskkonnaalaseid saavutusi väljapoole ning võita sellega nii klientide kui ka ettevõtte enda kollektiivi lugupidamine. Programmi raames on avaldatud mitmeid kasulikke juhendmaterjale, sh Keskkonnatöörühma juhend (Green Team at work guide) ning Rohelise Kontori kontrollküsimustik (Green Office checklist).

 

Tunnustus : Green Office Challenge (Rohelise Kontori Võistlus) - USA

Korraldaja: Chicago linn

Chicago Kliima-alase tegevuskava ühe meetmena loodi Rohelise Kontori Võistlus, mille eesmärk on vähendada Chicago kontorite (jm asutuste nagu koolid, kaubandusasutused, ...) poolt tekitatud keskkonnamõju. Osalejad saavad tunnustust meedias.

Koduleht: http://www.chicagogreenofficechallenge.org/

 

 

Märgis : San Francisco Green Business Program (San Francisco Rohelise Ettevõtte Programm) - USA

San Francisco pakub ettevõtetele tasuta tunnustust San Francisco Rohelise Ettevõttena. Selleks peavad taotlejad vastama programmi kriteeriumitele ning keskkonnaalastele õigusaktidele. Programmi kriteeriumid on loodud erinevate ekspertide poolt (tööstustest, kaubandusühingutest, avalikst sektorist, keskkonnaeksperdid, ...).

Programmiga saavad liituda nii kontorid kui ka restoranid, hotellid, toitlustajad, hambaraviasutused jt.

Koduleht : http://www.sfgreenbusiness.org/program-standards/

 

Sertifikaat hoonetele : BREEAM - üle-maailmne

Sertifikaadi haldaja: Building Research Establishment (BRE)

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method - BRE keskkonnahindamismeetod) loodi 1990. aastal kui vahendina hindamaks avalike hoonete jätkusuutlikkust Suurbritannias. BREEAM aitab hoonete omanikel, kasutajatel ning arhitektidel parandada selle keskkonnanäitajaid terve hoone eluea jooksul. Hindamismeetodit on regulaarselt täiendatud ja kohandatud vastavuses Suurbritannia hoone- ning ehitusalaste määrustega. 2008. aastal anti välja viimane versioon BREEAM 2008. Nüüdseks on vahend kasutusel üle terve maailma.

BREEAM  sertifikaat on ligikaudu 200 000 hoonel.

Koduleht:  http://www.breeam.org/

 

Sertifikaat hoonetele : Minergie-Eco - Šveits

Sertifikaadi haldaja: MINERGIE

Minergie on Šveitsis madala energiatarbimisega hoonetele välja antav sertifikaat. Minergie-Eco on täiendav sertifikaat, mille saamiseks tuleb vastata lisakriteeriumitele energia ning ökoloogia valdkonnas. Minergie sertifikaati võib taotleda erinevatele hoonetüüpidele (korterelamud, koolid, kaubandusasutused, restoranid, haiglad, tööstushooned, laod, spordihooned, avaliku võimu asutused jne..). Minergie standardi kriteeriumid on erinevad uutele hoonetele ning renoveeritavatele vanadele hoonetele.


Koduleht: http://www.minergie.ch/home_en.html

 

Sertifikaat hoonetele : NF Bâtiment tertiaires HQE - Prantsusmaa

Sertifikaadi haldaja: Certivea

NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE loodi 2006. aastal French Building Research Center (CSTB) poolt ning antakse välja hoonetele, kus on rakendatud keskkonnaalaseid parimaid praktikaid.

Sertifikaati saab taotleda kõikidele avalikele hoonetele.

Koduleht: http://www.certivea.fr/nos-certifications/certifications-batiments-non-residentiels/nf-hqe-batiments-tertiaires

 

Sertifikaat hoonetele : LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - USA

Sertifikaadi haldaja: U.S. Green Building Council (USGBC) - Ameerika Ühendriikide Rohelise Ehituse Nõukogu

Rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat LEED antakse hoonetele, mis järgivad ehitusel ja opereerimisel säästva arengu ja keskkonnasäästu põhimõtteid. LEED hindab objekte kuues keskkonna seisukohalt olulises valdkonnas: jätkusuutlik arendamine ehitusplatsil, vee säästmine, efektiivne energiakasutus, materjalide valik, hoone sisekeskkonna kvaliteet ning uuenduslikkus disainis.

LEED annab hoone omanikele ja kasutajatele täpsed juhised hoone disaini, ehituse, kasutuse ning hoolduse osas. Sertifikaati saab taotleda nii avalikele hoonetele kui ka eramajadele.

LEED for Neighbourhood Development on LEED sertifikaat, mis laieneb tervele naabruskonnale.

Koduleht: http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19

 

Toetus hoonetele : Bâtiment exemplaire - Belgia

Toetuse andja : IBGE (Brusseles Administration for Environment and Energy) - Brüsseli Keskkonna ja Energia Administratsioon

Brüssel annab välja toetust «Bâtiment exemplaires» esmärgiga edendada keskkonnahoidlikku ehitust ja renoveerimist. Aastatel 2007-2009 sai toetust 117 hooneprojekti 172-st ning toetuste summa oli kokku 18,5 miljonit eurot. Need hooneprojektid katavad kokku ca 265 000 m² suuruse ala. 2007. aastal ei olnud Brüsselis ühtegi passiivmaja. 2013. aastal leidub seal neid juba 80 000 m² ulatuses.

Koduleht: http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau-dossiers.aspx?maintaxid=11660&taxid=11706&langtype=2060

 

Standard : ISO 14001 - üle-maailme

Koordinaator: International Organisation for Standardisation (ISO) - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

Rahvusvaheline keskkonnajuhtimise standard ISO 14001 on vabatahtlik skeem, mis esitab nõuded keskkonnajuhtimissüsteemile. Standardi töötas 1996. aastal välja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon.

Standard aitab organisatsioonil määratleda ning kontrollida keskkonnariske oma tavapärases äritegevuses.

ISO 14001 põhineb tegevustsüklil kavandamine-elluviimine-kontrollimine-täiustamine. ISO 14001 standardis on määratletud kõik tähtsamad nõuded ettevõtte keskkonda mõjutavate toodete, teenuste ja tegevuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, ning samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.

Koduleht: ht