Ökoloogilise jalajälje kalkulaator


Arvuta oma kontori ökoloogiline jalajälg ning saa teada, kui palju viljakat maapinda on hõivatud Sinu kontori tegevuste toetamiseks!

Ökoloogilise jalajälje kalkulaatori tulemused näitavad kontoris suurimaid ressursitarbijaid ning aitavad seada eesmärke jalajälje vähendamiseks.

Ökoloogilist jalajälge saab arvutada ühe inimese, ettevõtte kui ka terve riigi kohta. Arvutustulemusi saab kasutada ettevõtte strateegiliste eesmärkide seadmisel, keskkonnatulemuslikkuse parandamisel ning edukate keskkonnategevuste väljapoole kommunikeerimisel. Ettevõtte ökoloogilise jalajälje arvutamisel võetakse aluseks aasta jooksul tarbitud materjal, vee- ning energiakulu, tekitatud jäätmed, töötajate liikuvus jne. Nende andmete põhjal saab arvutada ettevõtte ligikaudse ökoloogilise jalajälje globaalsetes hektarites. Ühtse ühiku abil on võimalik võrrelda oma ettevõtte keskkonnatulemuslikkust teiste ettevõtetega ning seada kvantitatiivseid eesmärke (nt vähendada elektritarbimist 30% jms).

Ökoloogiline jalajälg on mõõdupuu, mis võimaldab kvantitatiivselt väljendada inimtegevuse ökoloogilist mõju planeet Maa ökosüsteemidele. Ökoloogilise jalajäljega mõõdetakse inimtegevuseks vajaliku loodusressursi kasutamist. See näitab, kui palju viljakat maad ning veepinda (hektarit) on hõivatud tarbitavate materjalide tootmiseks, kasutamiseks ning nende materjalide tootmise ja kasutamisega emiteeritud CO2 absorbeerimiseks.

Maakera pindala on ligikaudu 51 biljonit hektarit, millest viljakas (bioloogilise tootlikkusega) pind moodustab hinnanguliselt 12 biljonit hektarit. Ökoloogilist jalajälge väljendatakse globaalsetes hektarites (gha). Gha vastab maakera keskmise bioloogilise tootlikkusega hektarile. Jagades maakera viljaka pinna (12 biljonit) maakera populatsiooniga (7 biljonit), saame teada, et ühe inimese kohta on meil keskmiselt 1,7 ha maapinda (väljendab ühe inimese kasutuses olevat bioloogilist potentsiaali). Täna on aga ühe inimese ökoloogiline jalajälg keskmiselt 2,7 gha, mis tähendab, et me tarbime rohkem ressursse, kui planeet Maa suudab meile pakkuda ning toodame rohkem heitmed ning emissioone, kui Maa suudab neid absorbeerida. Kui kõikidel maailma inimestel oleksid samasugused tarbimisharjumused, kui arenenud riikide elanikel, oleks meil vaja 3 planeeti, et rahuldada kõigi vajadusi.

Arvuta oma kontori ökoloogiline jalajälg!


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK