Rohelise Kontori kontrollküsimustik


Hinda, kui "roheline" Sinu kontor juba on, kasutades selleks käesolevat kontrollküsimustikku!

Kontrollküsimustik aitab hinnata kontori keskkonnaalase tegevuse taset (nn enesehindamise vahend) ja vastavust Euroopa Rohelise Kontori süsteemi põhimõtetele.

126 küsimuse näol on tegemist rohelise kontori põhimõtteid täpsustavate kriteeriumitega. Küsimused käsitlevad erinevaid kontoritegevustega seotud keskkonnavaldkondi (järgides käesoleva käsiraamatu struktuuri) nagu energia tarbimine, hoone energiatõhusus, IT seadmed, paberikasutus, vee tarbimine, kontorimööbel,  jäätmete teke ja liigiti kogumine, tööreisid ja tööle-koju liikumine, siseõhu kvaliteet, tööohutus ja -tervishoid, sotsiaalsed küsimused, koristamine, ürituste ja konverentside korraldus ning toitlustus.

Kriteeriumitele on antud indikatiivsed tasemed 1,2,3 olenevalt kriteeriumi täitmise raskusastmest. Selleks, et klassifitseeruda rohelise kontorina, peavad olema täidetud vähemalt esimese taseme kriteeriumid. Lisaks annab kontrollküsimustikule vastamine suuniseid edasisteks keskkonnaparendusteks. Vahendit saab kastutada ka keskkonnaparenduste mõõtmiseks ning RK põhimõtetele vastamise kontrolliks pärast RK süsteemi rakendamist. 

Laadi alla Rohelise Kontori kontrollküsimustik

 


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK