Roheline kontor - milleks?


Teie kontor võiks olla keskkonnahoidlik ning tervislik koht töötamiseks. Termin "roheline kontor" viitab töökohale, millega tänu süsteemsele tegutsemisele kaasneb nii loodusvarade säästev kasutamine ja sellest tulenev kulude kokkuhoid kui ka töökeskkonna tervislikumaks muutumine. Eesmärk on luua tervislik töökoht, säästa energiat ning vähendada jäätmete teket ja reostust. 

Hakka rakendama Euroopa Rohelise Kontori (EGO) süsteemi. Selleks järgi rohelise kontori põhimõtteid - nt kasuta keskkonnahoidlikke kontoritarbeid, korduskasuta tooteid ning mis peamine - veena oma ülemust ja teisi kolleege jätkusuutlikult mõtlema ja tegutsema.

Rohelise Kontori süsteemi rakendamine:
-tõstab ettevõtte mainet,
-vähendab üldkulusid säästlikuma energia- ja ressursikasutuse ning jäätmetekke vähendamise kaudu.
-motiveerib töötajaid ning tõstab moraali,
-aitab ettevõtte tegevuse seada vastavusse õigusaktidega,
-suurendab innovatsiooni keskkonnahoidlike toodete ja teenuste väljatöötamisel.


Logi sisse

E-mail:

Salasõna:

OK