За нас


KÖVET,асоциация  за устойчиво развитие, координира този три годишен проект, чийто фокус е върху Зелени офиси и Калкулатор за изчисляване на екологичен отпечатък. Проектът започна на 1 януари 2011 г., като в него участват седем организации от шест европейски държави.

Описание на проекта


Проектът ще предостави на компаниите в ЕС обучение, което да ги мотивира към зелено управление на техните офиси, като по-този начин развие и екологичното им съзнание. Проектът ще достигне до мениджъри по околна среда (70) и техните служители (400-500) в различни типове организации (големи частни фирми, публични институции и др.). Основната цел на проекта е да разработи насоки за сертифициране на Зелени oфиси и да предостави обучителни пакети за Зелени oфиси, включително Калкулатор за eкологичен oтпечатък. По този начин членовете на екипа ще допринесат за трансформирането на офисните пространства в места, предоставящи социално и екологично отговорна работна среда. Разработената методология ще бъде тествана чрез организирането на Състезание за Зелени офиси. То ще се проведе в шестте страни, участнички в проекта: Белгия, България, Естония, Румъния, Словения и Унгария.
 

 

Този проект е съфинансиран от Европейската комисия. Интернет страницата и материалите, които съдържа отразяват мнението единствено на авторите. Комисията не носи отговорност за използването на тук съдържащата се информация.