Проект


Унгарската асоциация KÖVET координира този тригодишен проект включващ Стандарти за Зелени офиси, Калкулатор за екологичен отпечатък, създаване на Европейска мрежа от Зелени офиси. Проектът започна през януари 2011, като в него участват 6 държави и 7 организации.

Основни резултати от проекта:

 • Обучителен пакет за професионални обучители в темата зелен офис.
 • Печатни материали и инструменти за обучение на фирми.
 • Калкулатор за екологичен отпечатък.
 • Стандарти за Зелени офиси.
 • Европейско състезание за Зелени офиси.

Проектът цели да мотивира офиси в Европа за въвеждане на екологични практики и повишаване на екологичното съзнание на мениджъри и служители. Освен това в проекта се обучават обучители от участващите организации, които ще могат да споделят съдържанието и с други колеки и професионалисти.

Основаната цел на проекта е да създаде стандартизирани насоки за Зелени офиси и инструмент за изчисляване на екологичния отпечатък на офиси в ЕС. Проектът ще допринеса за превръщането на офис средата в едно по-зелено и по-приятно място за работа, надграждайки знанията на служителите по екологичните въпроси. Проектът създава и иновативен модел за обучение на офис мениджъри, обучение, което не просто предава информация, но и вдъхновява за действие. Професионалното обучение се нуждае от нови и по-ефективни методологии, като учене чрез опит. Обучителите също се нуждаят от такива нови умения.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата Учене през Целия Живот на ЕС.

Партньори в проекта са:

 • KÖVET Association of Sustainable Economies,  Унгария (координатор)
 • Groupe One (Белгия)
 • Stocholm Environmental Institute Tallinn (Естония)
 • Фондация ТАЙМ (България)
 • Eco-Trend Association (Румъния)
 • Umanotera (Словения)
 • 21 Solutions (Белгия)