Новини


Обучения за Зелени офиси в 6 страни членки

октомври 2012

За да се включите в инициативата Зелен офис е препоръчително да участвата в еднодневно обучение. Так ще научите как да стартирате инициативата във вашата организация, как да включите вашите колеги в подобряването на екологичните резултати на вашата организация.

Обученията се превеждат във всички държави участнички в проекта, като повече можете да научите от интернет страниците на тези организации.  

Унгария, KÖVET (November 7th- 8th 2012, Budapest)

Белгия, Group 1 and 21 Solutions (January 24th-25th 2013.,Bruxelles; February 7th-8th 2013., Namur)

Словения, Umanotera (September 18th-19th 2012, Ljubljana)

Естония, SEIT (November 14th and 21st 2012, Tallinn)

България, ТАЙМ (20 септември 2012, София)

Румъния, EcoTrend (October 20th-21st, 2012. and February 16th-17th, 2013., Miercurea-Ciuc)

 След преминаване на обучението вие ще получите безплатни консултации през следващите шест месеца.

Ще получите и повече информация за това как да използвате инструментите разработени по проекта.  

 

Използване на инструментите на Зелен офис за въвеждане на екологични практики

септември 2012

След срещите на партньорите по проекта през февруари 2012 в Будапеща и юни 2012 в Любляна проектът вече е готов за представяне на заинтересованите страни. Вече имаме разработени иновативни и динамични инструменти. които следва да помогнат на офисите в тяхното участие в инициативата. 

Наръчникът съдържа информация за различните аспекти на околната среда, с отношение към офисите: енергия и сграда, отпадъци, потребление на вода, офис мебели и консумативи, организиране на конференции и събития, IT, потребление на хартия, качество на въздуха, здраве, безопасност и социални въпроси, както и почистване и кетъринг услуги.

Виртуалният офис ще ви разходи из различните помещения в одис сградата. За всяка секция ще намерите полезни съвети и идеи за това как да подибрите екологи1ната резултатност.

Изчисляване на екологичния отпечатък от дейността на вашия офис означава да научите каква част от ресурсите на земята използвате за задоволяване на професионалната дейност. Научете за какво използвате най-много ресурси и как можете да промените това.

Чеклист е  инструмент за самооценка, който помага за получаване на информация за актуалното изпълнение в офиса и насоки за подобряване подходите и изборите, които правим в работата си.

Индивидулани консултации. За да участвате в инициативата е добре да преминете предлаганото еднодневно обучение. Така ще научите как да започнете инициативата, как да въвлечете своите колеги за подобряване на екологичните резултати във вашата отганизация.

 

Тестови обучения на офис мениджъри в Унгария и Словения

юни 2012

Унгария (KÖVET) проведе първия етап от обучението на офис мениджъри между 17 и 19 април. Обучението беше много успешно. Присъстваха представители на 12 организации. В рамките на 2 дена те научиха как да виждат Зелен офис като система. Те разглеждаха казуси, които показват как се намалява въздействието на офисите, научиха как да използват инструментите на Зелен офис, за да измерят своето въздействие и предприемат мерки за намаляването му. Те бяха и пътвите, които тестваха инструментите. С обратната връзка, която получихме подобрихме програмата на обучението и накои функционалности на инструментите. 

Словения проведе своето тестово обучение на 24 и 25 май. В Центъра по околна среда в Любляна гостуваха 9 обучаеми, представители на бизнеса, НПО и посолства в страната. По време на обучението по интерактивен начин бяха дискутирани националните и глобални екологични предизвикателства, въздействието на офисите върху околната среда, ползите от участието в инициатива, като Зелен офис, както и целия процес на постоянно подобряване (цикъл на Деминг). Отново обратната връзка беше много полезна за усъвършенстване на инициативата - програмата на обучението бе променена и доработена от експертите на Umanotera.

Веднага след това обучение бе проведена и четвъртата партньорска среща по проекта. Организатор отново бе Umanotera, а срещата беше в дните 4-6 юни 2012. Целите на тази тридневна среща бяха: ретроспекция на проекта, планиране и управление на проекта, мини обучение за фасилитатори, както и работата след обучениета във всички държави.

 

 

Обучение на обучители в Будапеща

март 2012

В дните 20-23 февруари се проведе следващата среща на партньорите. Целта й беше да се направи обучение на обучители - какво да бъде съдържанието на обучението и кога да го проведем? Всяка част от обучението бе изиграна от даден партньор а в брифинка след това тя бяха обсъдени необходимите промени. Партньорите бяха обучени в техники за обучители и методи и техники, които правят едно обучение успешно.

Ето и едно кратко видео от обучението в Унгария:

21 Solutions се включва в проекта

март 2012

В резултат на финансовата криза, Eco-Conseil Entreprise обяви фалит в края на 2011, като нова организация зае нейното място - 21 Solutions. Екипът се занимава с подход към устойчивото развитие, който включва обществеността, като предлага подкрепа на институциите и частния сектор в тоюо процес. Темите, които засягар са: устойчиво развитие и Дневен ред 21, EMAS и ISO14001, зелено сторителство, устойчива архитектура, биоразнообразие. 21 Solutions залага на практическия подход, фокусирайки на комуникацията и обучението за постигане на дългосрочни резултати.

Ролята на 21 Solutions е в разработването на инструментите на обучителя и всичко друго, което касае проекта и партньорите. Те ще проведат обученията в Белгия със следния график:

  • Белгийска асоцоация за еко-съветниците (ABECE) : мрежа от 300 професионалисти по околна среда
  • Министерството по околна среда в Брюксел : отделът занимаващ се с екологичната маркировка “Eco-Dynamiques” се нуждае от обучителни инструменти и материали, с които да помогнат на кандидатите от обслужващия сектор (офиси) за въвеждането на изискванията на екологичната маркировка.
  • Сдружение на местните власти, Валония (UVCW): голяма част от 262 местни администрации във Валония опитват да въведат стратегии за екологичен мениджмънт

 

 

EGO – Европейски Зелени офиси

септември 2011 

Втората среща по проекта се проведе в Румъния, в Таргу Муреш между 5 и 7 септември 2011. След важните разговори и решение имаше и забавана творческа част. Да намерим нов акроним за нашия проект - EGO (European Green Office), като и избрахме дизайн за логото си :)

Акринимът EGO подчертава важността на всеки индивид и възможностите, които има да промени офиса към едно по-природно и по-приятно място за работа (на гръцки “ego” (εγώ) означава “аз”). В логото ще видите писалка, стилизирана като листо, символизиращо връзката на офисите с изчерпаемите природни ресурси.

 

Денят на Зелените офиси в Будапеща

юли 2011

На 23 юли 2011, унгарците (Асоциация KÖVET) организират годишните Награди за Зелени офиси. Това е най-голямото подобно събитие в Унгария. Денят не е просто церемони, а изложение, на което фирми и доставчици показват на обществото и офис мениджърите своите екологично съобразени офис продукти.

Правят се и презентации на най-новите инициативи и практики.

В церемонията участваха 22 офиса, 25 изложителя и над 300 посетителя. Ето и кратко видео (на унгарски):

Можете да видите и презентацията на нашия колега Марсел (21 Solutions) направена на този ден: презентация 

 

Начало на Инициативата Зелен офис

януари 2011

Основната цел на инициативата е да разработи насоки за офиси, които искат да поемат по пътя на екологичната резултатност и да предостави обучителни пакети за Зелени офиси, включително Калкулатор за екологичен отпечатък. По този начин членовете на екипа ще допринесат за трансформирането на офисните пространства в места, предоставящи социално и екологично отговорна работна среда.

Разработените насоки ще бъде тестван чрез организирането на Състезание за Зелени oфиси. То ще се проведе в шестте страни, участнички в проекта: Белгия, България, Естония, Румъния, Словения и Унгария

Отправна точка за разработването на насоките е унгарската програма за Зелени офиси, разработена от унгарската асоциация за устойчива икономика – KÖVET.

 

Ето и организациите представляващи инициативата в шестте стржави: Groupe One (Белгия), Stockholm Environmental Institute Tallinn centre (Естония), Фондация ТАЙМ (България), 21 Solutions (Белгия), Eco-Trend Egyesület (Румъния), Umanotera – The Slovenian Foundation for Sustainable Development (Словения). Първата партньорска среща се проведе в Будапеща през януари 2011 г. По време на срещата партньорите представиха добрите офис практики и опита си.