Наръчник


Наръчникът предоставя всичко, което ви е необходимо за прилагането на екологични съвети в офиса по динамичен начин.

Книгата съдържа информация за енергията и сградата, отпадъците и складирането, потреблението на вода, мебелите и канцеларията, организацията на конференции и събития, IT, хартията и нейното потребление, качеството на въздуха, условията на труд и социалните им аспекти, както и почистването и кетъринга.

Главите на книгата представят законодателството, сертификацията, идеи и съвети за подобряване на изпълнението, индикатори и примери за добри практики за горните теми. изтеглите!