Съществуващи етикети и сертификати


По време на подготовката за проекта партньорите в мрежата от Зелени офиси проучиха повече от 50 инициативи, етикети, стандарти и сертификационни схеми с отношение към внедряването на зелени практики в офисите. По-долу ще намерите някои етикети, сертификати, стандарти и регламенти...

 

Етикет: Entreprise Ecodynamique - Белгия

Организация: IBGE (Brussels Administration for Environment and Energy).

Създаден през 1999 от IBGE, етикетът "Eco-dynamic company" предоставя официално признание за добрите екологични практики на фирмите в Брюксел. Фокусът е върху управлението на отпадъците, потреблението на енергия и рационалното използване на ресурсите.

Този етикет подчертава връзките между околната среда и икономиката и стимулира доброволния ангажимент на фирмите за надграждане с екологични подобрения за по-устойчиво развитие.

За съответствие с това надграждане в екологичния мениджмънт етикетът се дава в три категории: от една до три звезди.

Повече от 190 фирми са получили този етикет, включително много офиси.

Интернет страница: http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/Informer.aspx?id=2266
 

Етикет: WWF Green Office Label - Финландия

Организация: WWF

Зелен офис, първоначално създаден във Финландия през 1997, е лесна и лека система за управление по околна среда.Целта й е да намали емисиите въглероден диоксид от и екологичния отпечатък на офисите. Зелен офис е подходящ за офиси, малки и големи, на частни фирми, публичния сектор и други организации. 

WWF дава етикета Зелен офис на офиси, отговарящи на критериите на програмата.

Във Финландия, 160 организации са получили правото да използват логото Зелен офис. Мрежата от зелени офиси в момента е разпространена във Виетнам, Индонезия и Пакистан.

Интернет страница: http://wwf.fi/en/our-earth/green-office/
 

 

Етикет: City of Portland Sustainability @ work programme

Организация: град Портланд

От няколко години в Портланд стартира програмата Sustainability @ work programme, която включва безплатно консултиране и сертифициране. Sustainability at Work предлага три нива на сертифициране, които прознават позитивното въздействие на вашия бизнес за околната среда и обществото. Сертификацията позволява на офисите да споделят ресултатите си със служители и клиенти, както и да капитализират успеха си. Няколко полезнинаръчника са отпечатани по програмата, включително Green Team at work guide и Чеклиста за зелени офиси.

 

Етикетl: Green Office Challenge - САЩ

Организация: Chicago climate action plan

Управата на град Чикаго кани маниджърите на търговските площи и офис наемателите в центъра на града да демонстрират лидерство в екологичните резултати. Като стратегия в Chicago Climate Action Plan,  Green Office Challenge цели да намали приноса на жителите на Чикаго в глобалното затопляне.
Chicago Green Office Challenge е състезание, което награждава участниците за въвеждането на зелени практики в рабоатата си чрез получаване на признание от кмета и медиите. Green Office Challenge помага на участниците в пътя им към екологичната устойчивост и в някои случай към сертифициране от трети страни, като ENERGY STAR или LEED™.

Интернет страница: http://www.chicagogreenofficechallenge.org/

 

 

Етикет: San Francisco Green Business Program - САЩ

SF Green Business Program е безплатна база данни на всички ресурси, които управата на града предлага на бизнеса. За да бъдат сертифицирани като Зелен бизнес в Сан Франциско желаещите трябва да отговарят на стандартите на програмата, както и да отговарят на приложимото екологично законодарелство. Стандартите са разработени с помощта на експерти от индустрията, фирми за комунални услуги, експерти по предодвратяване на замърсяването, инспектори, търговски асоциации. Асоциация  Bay Area Governments (ABAG) координира разработването на стандартите в Bay Area. В Сан Франциско стандартите са допълнително разработени, включвайки местните нормативни актове и наличните за бизнеса екологични услуги. SF Green Business Program търси информация за стандартите и чрез публично участие за всеки бизнес сектор.

Освен за офиси, програмата е отворена и за фирми, като: кетъринг, търговски площи, хотели, ресторанти, зъболекарски кабинети, химическо чистене и други.

Интернет страница: http://www.sfgreenbusiness.org/program-standards/

 

Сертификаци за сградна инфраструктура: BREEAM - международна

Организация: Building Research Establishment

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) е създадена през 1990 от Building Research Establishment (BRE) като инструмент за доброволно изчисляване на устойчивостта на нови нежилищни сгради във Великобритания. Оттогава редовно се обновява според изиксванията за строителството в страната, с едно сериозно подобрение през август 2008, наречено BREEAM 2008. От тогава, BREEAM позволява на собственици, потребители и проектанти на сгради да ревизират и подобряват екологичната резултатност на сградите в техния живот. От създаването до днес обхватът й е значително разширен, както и географското й покритие.

200,000гради са сертифицирани по  BREEAM, като повече от 1 милион са се минали първоначалния одит.

Интернет страница:  http://www.breeam.org/

 

Сертификаци за сградна инфраструктура: Minergie-Eco - Швейцария

Организация: MINERGIE

Minergie швейцарска марка за устойчивост за сгради с ниско енергийно потребление. Стандартът Minergie Eco покрива най-различни видове сгради (жилищни блокове, административни сгради, училища, търговски площи, ресторанти, болници, промишлени предприятия, складове, спортни съоръжения, закрити басейни). Изискванията в стандарта за различни на стари и нови сгради. 

Интернет страница: http://www.minergie.ch/home_en.html

 

Сертификаци за сградна инфраструктура: NF Bâtiment tertiaires HQE - Франция

Организация: Certivea

NF Bâtiments Tertiaires Démarche HQE се изпълнява от Certivéa, основана през 2006 от French Building Research Center (CSTB). NF tertiary buildings, HQE е подход, който води до сертифициране на сгради, които отговарят на най-добрите практики, що се отнася до екологичното качество.

Този сертификат се отнася за повечето търговски сгради, във всеки момент от жизнения цикъл. Получава се след серия одити, отнасящи се до системите за управление на сградата (Management System of the built Operation (MSO)) и екологичното качество на сградата (Environmental Quality of the built Operation (EQB)).

Интернет страница: http://www.certivea.fr/nos-certifications/certifications-batiments-non-residentiels/nf-hqe-batiments-tertiaires

 

Сертификаци за сградна инфраструктура: LEED - САЩ

Организация: U.S. Green Building Council (USGBC)

LEED е международна система за сертифициране на зелени сгради, което става с помощта на външен верификатор, удостоверяващ, че една сграда или общност е проектирана или съществуваща използвайки стратегии, целящи подобряване на резултатността във всички важно сфери: енергийни спестявания, ефективно потребление на вода, намаляване емисиите въглероден диоксид, подобряване качествата на вътрешната среда (затворени помещения), устойчиво потребление на ресурси и следене на въздействието.

Разработена от U.S. Green Building Council (USGBC), LEED предлага на собствениците на сгради и ползвателите им рамка за идентифициране и пролагане на практическо и измеримо зелено проектиране, строителство, операционни системи, и поддръжка.

LEED е гъвкава и може да се прилага за всички видове сгради: търговски и жилищни. Прилага се през целия жизнен цикъл на сградата - проектиране и строителство, използване и поддръжка, вътрешни работи и ремонти.LEED for Neighborhood Development разширява ползите от LEED отвъд отпечатъка на сградата и в квартала, който обслужва, където се намира.


Интернет страница: http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19

 

Сертификаци за сградна инфраструктура: Bâtiment exemplaire - Белгия

Организация: IBGE (Brusseles Administration for Environment and Energy)

Brussels Capital Region organises an award « Bâtiment exemplaires » to promote the building and renovation of projects with a high environmental performance.

The aim is to show that these projects are technically and economically feasible in Brussels. From 2007 to 2009, a total of 117 of 172 received building projects were already subsidised to a total amount of EUR 18.5 million. These projects represent a total surface area of approximately 265.000 m². In 2007 the Brussels Region did not yet have any passive buildings. With the launch of this award, Brussels will have 80.000 m² passive buildings by 2013.

Website: http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau-dossiers.aspx?maintaxid=11660&taxid=11706&langtype=2060