Съществуващи инициативи


 

По време на подготовката за проекта партньорите в мрежата от Зелени офиси проучиха повече от 50 инициативи, етикети, стандарти и сертификационни схеми с отношение към внедряването на зелени практики в офисите. По-долу ще намерите няколко инициативи, кампании, състезания, насоки и ръководства свързани  свързани със зелените офиси.

 

Кампания: Green Office Week - Великобритания

Основна тема: разнообразни теми (вода, хартия, мобилност, енергия, зелени поръчки)

Организаиция: Avery

Green Office Week (GOW) е седмица изпълнена с дейности, забавни и лесни идеи за това как да направите офиса си по-зелен.Всеки ден се случва нещо ново, като ви,е запознавайки се с тези нови неща, ще можете да изберете подходящите за прилагане във собствената си работна среда. Можете да покажете отношението си към околната среда, дори с предприемането на малки стъпки. Трябва да поддържаме този едноседмичен ритъм във всичките 52 седмици от годината. Можете да изберете която и да е седмица в годината и да я направите своята зелена седмица.

Интернет страница: http://www.greenofficeweek.eu/

 

Състезание: Energy Trophy - Европа

Основна тема: Енергия

Организаиция: B.&S.U.

Energy Trophy европейско състезание за пестене на енергия в офис сгради, чрез промяна в поведението на служителите. Състезанието се преведе между 2004 и 2008 с повече от 400 участника.

Интернет страница: http://www.energytrophy.org/en-home
 

 

Наръчник: Green Office Guide online - Нова Зеландия

Основна тема: разнообразни теми (вода, хартия, мобилност, енергия, зелени поръчки)

Организация: City of Auckland (Нова Зеландия)

Този онлай наръчник съществува от 2002 и показва последователност от малки стъпки, които подобряват екологичните резултати на вашия офис. Наръчникът може да изтелгите от тук.

Интернет страница: http://www.greenoffice.org.nz/

 

Насоки: Green Building Guideline - Белгия

Основна тема: сгради (енергия, вода, биоразнообразие)

Организация: IBGE (Brussels Administration for Environment and Energy)

Насоките са богат ресурс за добри практики за зелени сгради, включително проекти за реновиране, в Брюксел.

Предлага се практическа информация за много от компонентите на устойчивото строителство. Съдържа информация за всички теми с ключова роля за порещане на бъдещите екологични предизвикателства: енергия, вода, материали, здраве и комфорт. Чрез информация за подходи и технологии, служи на създаващите градоустроиствени планове, архитекти, строители да прилагат екологичната устойчивост в строителството.

Представя и ползите от описаните технологии.

Интернет страница: http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(1l5twabs4akof4nw5oagitq2))/guide.aspx

 

Насоки: Green Office Guideline - САЩ

Основна тема: разнообразни теми (отпадъци, хартия, мобилност, енергия, зелени поръчки)

Организация: City of Portland Office of Sustainable Development

Бюрото за устойчиво развитие в град Портланд отпечатва тези насоки, които детайлизират начините, по които един офис може да намали потреблението на ресурси, подобрявайки екологичната си резултатност. Първата галва предлага преглед на консумацията на ресурси от един офис: енергия за осветление, отопление и охлаждане; горивото за транспорта на служителите до работното място; и хартията. В следващите глави е описано какво можем да направим, за да започнем да пестим ресурсите. Всяка тема предлага успешно реализирани примери (case studies).

Насoките  са публикувани през 2002. От няколко години Бюрото стартира и  Програмата устойчивост @ работа, включваща безплатни консултации и сертификация. По програмата са публикувани няколко полезни ръководства, включитено Green Team at work guide и Green Office checklist.

 

Насоки: Greening the Office Online Audit - Шотландия

Основна тема: разнообразни теми (отпадъци, хартия, мобилност, енергия, зелени поръчки)

Организация: Friends of the Earth Scotland

Friends of the Earth Scotland разработва този Онлайн Одит в помощ на тези, които искат да подобрят екологичната резултатност на своите офиси. Одитът се основава на основната информация, която ни помага да идентифицираме екологичните въздействия, както и да намерим решенията. Повече въпроси се отнасят за който и да е офис.

Платформата предлага и допълнителна помощ. различни факти дават практическа информация по основните въпроси. Има и списък с връзки към други източници на информация, доставчици на зелени офис консумативи и още полезна информация.

Friends of the Earth предлагат и лесно за използване ръководство Green Office Action Plan (GOAP). Тук се съдържа допълнителна информация по всички теми включени в Одита. GOAP съдържа практически orientirani stranici, бланки за одит, факти и данни, зелени офис консумативи и допълнителни източници на информация.

Интернет страница: http://www.green-office.org.uk/audit.php?goingto=index

 

Насоки: California Institute of Technology - САЩ

 Основна тема: разнообразни теми (отпадъци, хартия, мобилност, енергия, зелени поръчки)

Организация: California Institute of Technology

Устойчивостта допълва основната мисия на Института на център за изследователска и научна работа, като намалява въздействието върху околната среда и промотира екологичното лидерство в общността. В разработените насоки е включен чеклист за Зелен офис свързан с поръчките на материали и суровини. 

Интернет страница: http://sustainability.caltech.edu/materials/procurement/GreenOfficeChecklist

 

Състезание: Green Office Program & Green office award - Унгария

Основна тема: разнообразни теми (отпадъци, хартия, мобилност, енергия, зелени поръчки)

Организация: KÖVET Association

Програмата Зелен офис е разработена от експерти на асоциацията през 1999. От тогава до днес програмата е успешно реализирана в множество офиси. Наръчника за Зелени офиси е издаден в сътрудничество с унгарското Министерство на околната среда и водите.

Интернет страница: http://www.uj.zoldiroda.hu/

 

Насоки: Green Meeting Guide - международен

Основан тема: събития и конференции

Организация: UNEP

Наръчникът е разработен за организиращите събития и срещи (с до 100 участника), като целта му е да им помогне да ги направят по-зелени. Подходящ е за най-различни организации, не само за тези  на ООН.

Наръчникът е разделен на две основни части: "Какво трябва да знаем" (“What to Know”) и "Какво трябва да направим" (“What to Do”).

“What to Know” включва информиращо въведение в темата за глобалните промени в климата и устойчивостта, както и организирането на "климатично неутрално" събитие. В частта “management and communication”, организиторите, работещи с отдадени на околната среда клиенти, ще намерят полезни стъпки за въвеждане на екологични практики, както и насоки за мониторинг, измерване и докладване на постигнатите резултати.

В частта “What to Do” отново намираме указание стъпка по стъпка, както и лесен за използване чеклист. Направени са така, че всички възможноти да бъдат прегледани от организиторите. В тази част се намира и формуляр за оценка и мониторинг.

Интернет страница: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Environment/Green_Meeting_Guide_WEB.pdf

 

Насоки: good practice guidance to organise official meetings - Белгия

Основан тема: събития и конференции

Организиция: Белгия по време на президентството на ЕС

Белгия разработва насоки за организиране на устойчиви срещи по време на своето президентство през 2010.

Подписана е Харта за Устойчиво Президентство (“Charter for a Sustainable Presidency”). Съдържа наръчник с добри практики, както и чеклист с калкулатор за въглероден отпечатък.

Насоките се отнасят за: кетъринг, мобилност, място, настаняване, произход на материалите.

Интернет страница: http://www.sppdd.be/
 

 

Насоки: Procura + purchasing guildines - Европа

Основна тема: зелени поръчки

Организация: Iclei

Procura+ е инициатива създадена в подкрепа на публичната администрация в прилагане на Устойчиви Поръчки, както и за популяризиране на постигнатите резултати.

Кампанията започва през 2004 и е създадена от ICLEI – Local Governments for Sustainability за създаване на течение за устойчиви поръчки. Участвайки в кампанията публичните власти могат да допринесат към растящото международно движение и помогнат за случване на реална промяна на пазара.

Интернет страница: http://www.procuraplus.org/
 

 

Насоки: Green Public Procurement - Европа

Основна тема: зелени поръчки

Организация: Европейската Комисия

Зелени Обществени Поръчки (ЗОП) е процес, в който публичните власти поръчват стоки, услуги и работа с намалено въздействие върху околната среда, за целия им жизнен цикъл, в сравнение със същите такава, които биха поръчали иначе.

Европейската Комисия разработва насоки за ЗОП. Те включват всички процедури в обществените поръчки, над и под референтните стойности определени от Директивата за Обществените Поръчки. 

Насоките предоставят информация за това как да намалим екологичното въздействие от консумацията на публичния сектор и как да стимулираме иновациите в технологиите, продуктите и услугите.

Интернет страница: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm