Калкулатор екологичен отпечатък


Екологичният отпечатък представлява единица площ биологично продуктивна земя и море, която хората използват, за да получат ресурсите, които консумират и която абсорбира техните отпадъци (с наличните технологии). Екологичният отпечатък дава конкретна цифра на нашата отговорност за изчерпване на природните ресурси.

Изчислено е, че биологично продуктивната площ на планетата е 12 милиарда хектара (от общо 51 - общата площ на Земята).За изчисляване на отпечатъка използваме единицата глобални хектари. 1 гха представлява продуктивният капацитет на 1 хектар със средната за света производителност. За да разберем площта, необходима за всяко човешко същество, делим тези 12 милиарда на 7 милиарда световно население. Това и дава средно 1.7 гха на човек - нашият устойчив отпечатък. Днес екологичният отпечатък на човечеството е 2.7 гха. С други думи ние консумираме повече ресурси, отколкото планета може да генерира и произвеждаме повече отпадъци, отколкото може да абсорбира. Ако всеки консумира, колкото жителите на западните държави, то ще имаме нужда от 3 планети за посрещане на нуждите ни!!

Изпробвайте калкулатора!