Чеклист


Проверете колко зелен е вашият офис използвайки този чеклист за самооценка!

Така само можете да видите посоката за подобряване на екологичната си резултатност.

Списъкът съдържа повече от 130 въпроса, с помощта на които определяте нивото на екологичната си резултатност. Темите отнова са: енергията и сградата, отпадъците и складирането, потреблението на вода, мебелите и канцеларията, организацията на конференции и събития, IT, хартията и нейното потребление, качеството на въздуха, условията на труд и социалните им аспекти, както и почистването и кетъринга.

 Изтеглете чеклиста!