Предизвикателства


Вашият офис може да бъде зелено работно място със здравословна среда за хората, които прекарват деня си там. Зелено означава екологично отговорено и ресурсно ефективено. Проектирано енергийно ефективно, използващо рециклирани материали, намаляващо замърсяването.

Включете се в европейската инициатива Зелен офис и лесно ще научите как да върпите работата си и да мотивирате хората около вас със зелената идея.

Включването в инициативата ще:
- подобри вашия имидж
- намали административните разходи чрез по-добро и по-ефикасно използване на ресурсите и намаляване на отпадъците
- стимулира служителите; мотивацията на персонала и морала на хората са много важни за постигане на поставените цели
- ви помогне за съответствие с екологичното законодателство
- стимулира въображението ви в посока зелени продукти и услуги